11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު މޮޑެލްކުރުމާ މެދު ޝާހިދުގެ ޖަވާބަކީ މިއީ!

  • ޝާހިދު ބުނެފައިވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެފަދަ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 12:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ދަރިފުޅު ނިޝާ -- ގޫގުލް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ލަކްމޭ ފެޝަން ވީކް" ގައި ޝާހިދު ކަޕޫރާ ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ޝާހިދުގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މިޝާ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ރޭމްޕް ވާރކްގައި ފެނިދާނެތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

މި ސުވާލު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޝާހިދަށް ވެސް ހައިރާންކަން ލިބިގެންދިޔަ ސުވާލަކަށެވެ. ސުވާލުކުރުމާ އެކު ޝާހިދުގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެވުނީ "ރިއަލީ؟" މިހެންނެވެ. "ތި ސުވާލަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް އަހަރެން ޖަވާބުދޭންވީތަ؟ އިނގޭތަ މިޝާގެ އުމުރުންވީ ކިތައް އަހަރު ކަމެއް؟ ޝާހިދު ސުވާލުކުރިއެވެ.

ޝާހިދު ބުނެފައި ވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެފަދަ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިއާއާ މުޚާތަބްކޮށް ޝާހިދު ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މުސްކުޅިވެ ބޯ އެއްކޮށް ނުރަވުމުން، ޝާހިދުގެ ވެސް ހުރިހާ ދަތްތައް ވެއްޓުމުން އެވާހަކަ އަލުން ދައްކާނީ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ޕްލޭސްކޫލަށް ދިއުން ނިޝާ މާ އުފާވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިޝާއަށް ދެ އަހަރު ފުރޭނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ރޭމްޕް ވާރކްގައި ޝާހިދު ލާފައި ވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ރޮނގުދެމި ސޫޓެކެވެ. ޝާހިދާ އެކު ރޭމްޕް ވާރކްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިޝާ ޕަޓާނީއެވެ. ދިޝާ ލާފައި ވަނީ ވިދާ ފޮތީގައި ފަހާފައި ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް