16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮލީވުޑް

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު މޮޑެލްކުރުމާ މެދު ޝާހިދުގެ ޖަވާބަކީ މިއީ!

  • ޝާހިދު ބުނެފައިވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެފަދަ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 12:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ދަރިފުޅު ނިޝާ -- ގޫގުލް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ލަކްމޭ ފެޝަން ވީކް" ގައި ޝާހިދު ކަޕޫރާ ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ޝާހިދުގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މިޝާ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ރޭމްޕް ވާރކްގައި ފެނިދާނެތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

މި ސުވާލު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޝާހިދަށް ވެސް ހައިރާންކަން ލިބިގެންދިޔަ ސުވާލަކަށެވެ. ސުވާލުކުރުމާ އެކު ޝާހިދުގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެވުނީ "ރިއަލީ؟" މިހެންނެވެ. "ތި ސުވާލަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް އަހަރެން ޖަވާބުދޭންވީތަ؟ އިނގޭތަ މިޝާގެ އުމުރުންވީ ކިތައް އަހަރު ކަމެއް؟ ޝާހިދު ސުވާލުކުރިއެވެ.

ޝާހިދު ބުނެފައި ވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެފަދަ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިއާއާ މުޚާތަބްކޮށް ޝާހިދު ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މުސްކުޅިވެ ބޯ އެއްކޮށް ނުރަވުމުން، ޝާހިދުގެ ވެސް ހުރިހާ ދަތްތައް ވެއްޓުމުން އެވާހަކަ އަލުން ދައްކާނީ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ޕްލޭސްކޫލަށް ދިއުން ނިޝާ މާ އުފާވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިޝާއަށް ދެ އަހަރު ފުރޭނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ރޭމްޕް ވާރކްގައި ޝާހިދު ލާފައި ވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ރޮނގުދެމި ސޫޓެކެވެ. ޝާހިދާ އެކު ރޭމްޕް ވާރކްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިޝާ ޕަޓާނީއެވެ. ދިޝާ ލާފައި ވަނީ ވިދާ ފޮތީގައި ފަހާފައި ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް