16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮލީވުޑް

ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިވާ މީހުންނަށް ސަނީ ލިއޯނީ އެހީވެއްޖެ

  • ސަނީ ވަނީ 1200 ކިލޯގްރާމްގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 10:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ސަނީ ލިއޯނީ -- ގޫގުލް

ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަނީ ލިއޯނީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ސަނީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑެނިއަލް ވެބާ ވަނީ 1200 ކިލޯގްރާމްގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ސަނީ އޭނާގެ އިސްޓަގްރާމްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެ ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަނޑުލާއި މުގު ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މަދު އެތިކޮޅެއް ކަމަށާއި މި އަށް ވުރެ  ބޮޑު އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސަނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަނީ ވަނީ މި ޚާއްސަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓް ރޭވި ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ ޕްރަތީކް ބައްބަރު އަދި ސިދާތު ކަޕޫރަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

ސަނީގެ އިތުރުން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ އާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ބޮލީވުޑް ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އަމީތާބް ބައްޗަން ވަނީ 51 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސް އާއި ގިނަ އަދެއްދެއްގެ އަންނައުނާއި ބޫޓު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާތު ކޯލީ ވެސް ވަނީ ކާބޯ ތަކެއްޗައި ބޭސް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. 

ޝާހުރުކް ޚާން، ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް