24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިވާ މީހުންނަށް ސަނީ ލިއޯނީ އެހީވެއްޖެ

  • ސަނީ ވަނީ 1200 ކިލޯގްރާމްގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 10:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ސަނީ ލިއޯނީ -- ގޫގުލް

ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަނީ ލިއޯނީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ސަނީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑެނިއަލް ވެބާ ވަނީ 1200 ކިލޯގްރާމްގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ސަނީ އޭނާގެ އިސްޓަގްރާމްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެ ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަނޑުލާއި މުގު ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މަދު އެތިކޮޅެއް ކަމަށާއި މި އަށް ވުރެ  ބޮޑު އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސަނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަނީ ވަނީ މި ޚާއްސަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓް ރޭވި ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ ޕްރަތީކް ބައްބަރު އަދި ސިދާތު ކަޕޫރަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

ސަނީގެ އިތުރުން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ އާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ބޮލީވުޑް ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އަމީތާބް ބައްޗަން ވަނީ 51 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސް އާއި ގިނަ އަދެއްދެއްގެ އަންނައުނާއި ބޫޓު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާތު ކޯލީ ވެސް ވަނީ ކާބޯ ތަކެއްޗައި ބޭސް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. 

ޝާހުރުކް ޚާން، ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް