20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އިމްރާން ޚާން

ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ފަސްޓް ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރުން ޕާކިސްތާނުގެ ކެބިނެޓުން މަނާކޮށްފި

  • ބޮޑުވަޒީރު ވެސް ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުލަތުގެ ބޯޓް ބޭނުން ނުކުރައްވާނެ
  • މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9 އިން ހަވީރު 5 އަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 10:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


އިމްރާން ޚާންވަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރައްވައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލެއްވުމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައި -- ޕްރެސް ޓީވީ

ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، ސެނެޓްގެ ރައީސް އަދި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވައިގެ މަގުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފަސްޓް ކުލާހުން ދަތުރުކުރެއްވުން އެގައުމުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރުގެ ކެބިނެޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ޑޯން ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ފިޔަވަޅަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ތަހްރީކޭ އިންސާފު ޕާޓީގެ ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތަށް ބަދަލުގެނެސް، ބޮޑުވަޒީރާއި، ވަޒީރުންނާއި، އަދި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ނިންމި ނިންމުމަށް ފަހުއެވެ.

މި ނިންމުމުން އައިސްފައި މިވަނީ އިމްރާން ޚާން މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ އެއް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ކެބިނެޓްގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ހަފްތާގެ ބަންދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އާދީއްތަ ދުވަސް ދިނުމަށް ފަހު ހޮނޮހިރު ދުވަސް ނުދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކެބިނެޓުން ވަނީ އެ ކަން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ދިގުމިން ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އޮތްއިރު މިހާރު މަސައްކަތު ވަގުތަކީ ހެނދުނު 9 އިން ހަވީރު 5 އަށެވެ. މީގެ ކުރިން އޮންނީ ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4 އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެބިނެޓުން ވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޕަންޖާބާއި ޚައިބަރު ޕަޚްތުންޚްވާގައި ހިންގަން ފެށި ދަތުރުފަތުރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އޮޑިޓް ކުރުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ރަސްމީ މަތިންދާ ބޯޓް ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށާއި ހަމައެކަނި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާބާދުކޮށްފައިވާ ކުދި ޖިފުޓިތައް އެކަށީގެންވާ ގެތަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށާއި މައި ސިޓީތަކުގައި ގަސް ހެއްދުމަށް ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލުމަށް ވެސް ކެބިނެޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކެޕިޓަލް އެޑްމިނިޓްރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިވިޝަން އުވާލާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ވަނީ އެހެން ވުޒާރާތަކާއި އެއްކޮށްލާފައެވެ.

ޑޯން ނިއުސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ "ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގެ ބާރު" ގެ ދަށުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 51 ބިލިއަން ޕާކިސްތާން ރުޕީސް ޚަރަދުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މަމްނޫން ހުސެއިން ވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން އަމިއްލަފުޅު ބޭނުންތަކަށް 90 މިލިއަން ޕާކިސްތާން ރުޕީސް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް