16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

1އެމްބީޑީގެ ކޮރަޕްޝަން

1އެމްބީޑީގެ ކޮރަޕްޝަން: ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

  • ލޯގެ މައްޗަށް އަށް ދައުވާއެއް ކުރެވިފައިވޭ
  • ލޯގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 07:59 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ލޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުން ވެގެންދާނީ އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އޭނާ މެލޭޝިއާއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެޅޭ މައި ފިޔަވަޅަށް -- އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމަށްވާ ލޯ ޓައެކްގެ މައްޗަށް މަނީ ލައުންޑަރިންގގެ އަށް ދައުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް މެއި މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބު ވެވަޑައިގެން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު ކަމުގައިވި ވަން އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލޯ ޓައެކް ނުވަތަ ޖޯ ލޯ ގެ މައްޗަށް ހުކުރު ދުވަހު ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އޭނާއަކީ އެ ޚިޔާނާތުގެ މައި މުގުލެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެކެވެ.

ފިލައިގެން އުޅެމުންދާ ޖޯ ލޯ މަކާއޯގައި އުޅުމަށްފަހު މިހާރު އުޅެމުންދަނީ ޗައިނާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

ލޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުން ވެގެންދާނީ އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އޭނާ މެލޭޝިއާއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެޅޭ މައި ފިޔަވަޅަށްކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާ އަމަރް ސިންގހު އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވީ އިދާރީ ވެރިރަށް ޕުތްރަޖަޔާގެ ކޯޓްގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އަށް ދައުވާއެއް އުފުލިފައިވާކަމަށެވެ.

ދައުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ އެންޓި ޓެރެރިޒަމް އަދި ޓެރެރިޒަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.

ލޯގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ލޯއަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށްވަނީ އަމުރުވެސް ނެރެފައެވެ.

ލޯގެ ތަރުޖަމާނުވަނީ ލޯއަކީ ކުށެއް ނެތް މީހެއްކަމަށް ބުނާ ބުނުން ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގައި މިހާރު އޮތް ބޮޑުވަޒީރު މަހާތިރުގެ ސަރުކާރަކީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ތަކުރާރުކޮށް ސާބިތުކޮށްދެމުންދާއިރު މެލޭޝިއާގައި ލޯގެ މައްޗަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހިންގިދާނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާއި ނަޖީބުގެ ބައިވެރިން 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭއިރު މެއިމަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މަހާތީރު މުހަމަދުވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަލުން ފައްޓަވާފައެވެ.

ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާއިން ގަނެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މުދާތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާއިރު ލޫޓުވާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު 4.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

1އެމްޑީބީގައި ލޯގެ ރަސްމީ ދައުރެއް ނެތް ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބޮޑު ނުފޫޒެއް އެ ފަންޑުގެ މައްޗަށް އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް