21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ކަމުދާ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އެނގޭތަ؟

  • މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާ އަކީ "ޗެސް ބޯޑެއް
  • އަދިވެސް އެ "ޗެސް ބޯޑު" ބޭނުން ކުރައްވާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


އިބޫ ޗެސް ކުޅުއްވަނީ: އެމަނިކުފާނަށް އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއަކީ ވެސް ޗެސް ބޯޑެއް -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ވިސާމް

އުފަން ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޮތް ސަގާފަތެކެވެ. އުފަން ދުވަހު އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެކަން އުމުރަށް ހަނދާން ވެސް ހުރެ އެވެ. މިހާރު އުމުރުފުޅުން 56 އަހަރުގެ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް  އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއަކަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟                                

ރާއްޖެޓީވީން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ ގެނެސްދޭ "އިބޫ" ޕްރޮގްރާމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އޭގެ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. އިބޫއަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާ އަކީ "ޗެސް ބޯޑެކެވެ." އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަނދާން ހުންނަ އަދި އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއެވެ.

"ވަރަށް ރީތި ޗެސް ބޯޑެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަކީ ރާޒުވާ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީ ވަރަށް ގަޔާވޭ. އަދިވެސް ހުންނާނެ އެ ޗެސް ބޯޑު." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއިލީ ބޭފުޅުން އެ ހަދިޔާ އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވީ ރާޒުވާ ކުޅުއްވަން ޝައުވެރިކަން ހުންނަލެއް ބޮޑުކަމުން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ އަދިވެސް އެ "ޗެސް ބޯޑު" ބޭނުން ކުރައްވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އިބޫގެ ކިތައް ވަނަ އުފަންދުވަހެއްގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހަދިޔާއެއް ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.  

އިބޫގެ އުފަން ދުވަހަކީ 1 މާޗް 1962 އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް