17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ކަމުދާ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އެނގޭތަ؟

  • މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާ އަކީ "ޗެސް ބޯޑެއް
  • އަދިވެސް އެ "ޗެސް ބޯޑު" ބޭނުން ކުރައްވާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


އިބޫ ޗެސް ކުޅުއްވަނީ: އެމަނިކުފާނަށް އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއަކީ ވެސް ޗެސް ބޯޑެއް -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ވިސާމް

އުފަން ދުވަހު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޮތް ސަގާފަތެކެވެ. އުފަން ދުވަހު އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެކަން އުމުރަށް ހަނދާން ވެސް ހުރެ އެވެ. މިހާރު އުމުރުފުޅުން 56 އަހަރުގެ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް  އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއަކަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟                                

ރާއްޖެޓީވީން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ ގެނެސްދޭ "އިބޫ" ޕްރޮގްރާމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އޭގެ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. އިބޫއަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާ އަކީ "ޗެސް ބޯޑެކެވެ." އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަނދާން ހުންނަ އަދި އެންމެ ކަމުދާ ހަދިޔާއެވެ.

"ވަރަށް ރީތި ޗެސް ބޯޑެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަކީ ރާޒުވާ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީ ވަރަށް ގަޔާވޭ. އަދިވެސް ހުންނާނެ އެ ޗެސް ބޯޑު." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއިލީ ބޭފުޅުން އެ ހަދިޔާ އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވީ ރާޒުވާ ކުޅުއްވަން ޝައުވެރިކަން ހުންނަލެއް ބޮޑުކަމުން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ އަދިވެސް އެ "ޗެސް ބޯޑު" ބޭނުން ކުރައްވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އިބޫގެ ކިތައް ވަނަ އުފަންދުވަހެއްގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހަދިޔާއެއް ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.  

އިބޫގެ އުފަން ދުވަހަކީ 1 މާޗް 1962 އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް