16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 ފިހާރަ މި އަހަރު ބަންދުކުރަނީ!

 • އައުޓްލެޓްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 • ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓޯރުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
 • ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 13:04 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ ސްޓޯރެއް -- ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 އައުޓްލެޓެއް މި އަހަރު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން 20 ސްޓޯރެއް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ސޭލްސް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރގައި ވެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ސްޓޯރުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ އިރު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ތަންތަނަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މި އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އުތުރު އެމެރިކާގައި ހިންގި ހަ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ބައެއް ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތިވާ ސާމާނާއި އެތެރެއިންލާ އަންނައުނާއި އަންހެންނަށް ހާއްސަ ދަބަހާއި މޭކަޕް ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ "ބޮމް ޝެލް" ސެންޓަކީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް