16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 ފިހާރަ މި އަހަރު ބަންދުކުރަނީ!

 • އައުޓްލެޓްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 • ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓޯރުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
 • ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 13:04 | |

މަގުބޫލް

 1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
 2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
 3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
 4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
 5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
 6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
 7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
 8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ ސްޓޯރެއް -- ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 އައުޓްލެޓެއް މި އަހަރު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން 20 ސްޓޯރެއް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ސޭލްސް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރގައި ވެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ސްޓޯރުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ އިރު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ތަންތަނަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މި އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އުތުރު އެމެރިކާގައި ހިންގި ހަ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ބައެއް ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތިވާ ސާމާނާއި އެތެރެއިންލާ އަންނައުނާއި އަންހެންނަށް ހާއްސަ ދަބަހާއި މޭކަޕް ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ "ބޮމް ޝެލް" ސެންޓަކީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް