24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 ފިހާރަ މި އަހަރު ބަންދުކުރަނީ!

 • އައުޓްލެޓްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 • ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓޯރުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
 • ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 13:04 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
 6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ ސްޓޯރެއް -- ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ 20 އައުޓްލެޓެއް މި އަހަރު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން 20 ސްޓޯރެއް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ސޭލްސް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެއްކޮށް ބޭއްވި ފޯނު ބައްދަލުވުމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރގައި ވެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ސްޓޯރުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ އިރު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ތަންތަނަކީ ކޮބައިކަން އެ ކުންފުނިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މި އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އުތުރު އެމެރިކާގައި ހިންގި ހަ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ބައެއް ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތިވާ ސާމާނާއި އެތެރެއިންލާ އަންނައުނާއި އަންހެންނަށް ހާއްސަ ދަބަހާއި މޭކަޕް ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ "ބޮމް ޝެލް" ސެންޓަކީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް