20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޖޯލި ރިސޯޓު

ޖޯލި ރިސޯޓު އޮކްޓޫބަރުގައި ހުޅުވަނީ

  • ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު
  • ރިސޯޓުގައި 73 ވިލާ ހުރޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 12:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޖޯލި ރިސޯޓު -- އަގޯޑާ

ރ. މުރަވަންދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެ އިން ފުރައިގެން 45 މިނެޓުން ދެވޭ ރިސޯޓުގައި ވޯޓާ ވިލާތަކުގައި އެއް ކޮޓަރިން ފެށިގެން ހަތަރު ކޮޓަރި ހިމެނޭ ވިލާތައް ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ވިލާއެއްގައި ވެސް އިންފިނިޓީ ޕްރައިވެޓް ޕޫލަކާއި ބަޓްލާ ސާރވިސް ލިބޭނެއެވެ.

އެ ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ވަކިން ހަދާފައިވާ ތިން ކޮޓަރި އޯޝަން ރެސިޑެންސް އަދި އެއްގަމުގައި ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ބީޗް ރެސިޑެންސް ވެސް ހުންނައިރު ތިން ކޮޓަރި ހުންނަނީ އޯޝަން ރެސިޑެންސްގައި 4،000 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައެއްގައެވެ.

ޖޯލި ރިސޯޓަކީ ތްރީ ޑައިމެންޝަނަލް އިމޭޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކަށްވާއިރު އެ ރިސޯޓުގައި 73 ވިލާ ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުގެ ކެއުންތައް ލިބޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއް ވެސް ރިސޯޓުގައި ހުންނާނެއެވެ.

 މި ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ ރަށުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގަހަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ގުދުރަތީ ސިފަތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް