20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖޯލި ރިސޯޓު

ޖޯލި ރިސޯޓު އޮކްޓޫބަރުގައި ހުޅުވަނީ

  • ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު
  • ރިސޯޓުގައި 73 ވިލާ ހުރޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 12:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ޖޯލި ރިސޯޓު -- އަގޯޑާ

ރ. މުރަވަންދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެ އިން ފުރައިގެން 45 މިނެޓުން ދެވޭ ރިސޯޓުގައި ވޯޓާ ވިލާތަކުގައި އެއް ކޮޓަރިން ފެށިގެން ހަތަރު ކޮޓަރި ހިމެނޭ ވިލާތައް ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ވިލާއެއްގައި ވެސް އިންފިނިޓީ ޕްރައިވެޓް ޕޫލަކާއި ބަޓްލާ ސާރވިސް ލިބޭނެއެވެ.

އެ ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ވަކިން ހަދާފައިވާ ތިން ކޮޓަރި އޯޝަން ރެސިޑެންސް އަދި އެއްގަމުގައި ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ބީޗް ރެސިޑެންސް ވެސް ހުންނައިރު ތިން ކޮޓަރި ހުންނަނީ އޯޝަން ރެސިޑެންސްގައި 4،000 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައެއްގައެވެ.

ޖޯލި ރިސޯޓަކީ ތްރީ ޑައިމެންޝަނަލް އިމޭޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކަށްވާއިރު އެ ރިސޯޓުގައި 73 ވިލާ ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުގެ ކެއުންތައް ލިބޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއް ވެސް ރިސޯޓުގައި ހުންނާނެއެވެ.

 މި ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ ރަށުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގަހަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ގުދުރަތީ ސިފަތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް