23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ

ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން އާންމުންގެ 26 މަރާލައިފި ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފި

  • ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓަށް
  • ޔޫއޭއީ އިން ބުނަނީ ހޫޘީންގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 07:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޔަމަނުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި -- ގޫގުލް

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔަމަނަށް ދިން ހަމަލާގައި އާންމުންގެ 26 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފިއެވެ.

ހުޘީން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރު، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ވެސް ވަނީ ހަމަލާއެއް ދިންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

ހޫޘީން ހަނގުރާމަވެރިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ހަމަލާގައި 22 ކުދިންނާއި ހަތަރު އަންހެނުން މަރާލައިފާވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫއޭއީ އިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހޫޘީން ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓް އޮންނާނީ ހުދައިފާގެ ރަށް ބޭރުން 20 ކިލޯ މީޓަރު ބޭރުގައެވެ.

ޔަމަނުގެ ސަރުކާރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާތާ ތިން އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް