17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ

ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން އާންމުންގެ 26 މަރާލައިފި ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފި

  • ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓަށް
  • ޔޫއޭއީ އިން ބުނަނީ ހޫޘީންގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 07:43 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޔަމަނުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި -- ގޫގުލް

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔަމަނަށް ދިން ހަމަލާގައި އާންމުންގެ 26 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފިއެވެ.

ހުޘީން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރު، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ވެސް ވަނީ ހަމަލާއެއް ދިންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

ހޫޘީން ހަނގުރާމަވެރިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ހަމަލާގައި 22 ކުދިންނާއި ހަތަރު އަންހެނުން މަރާލައިފާވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫއޭއީ އިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހޫޘީން ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓް އޮންނާނީ ހުދައިފާގެ ރަށް ބޭރުން 20 ކިލޯ މީޓަރު ބޭރުގައެވެ.

ޔަމަނުގެ ސަރުކާރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާތާ ތިން އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް