26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ

ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން އާންމުންގެ 26 މަރާލައިފި ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފި

  • ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓަށް
  • ޔޫއޭއީ އިން ބުނަނީ ހޫޘީންގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 07:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ޔަމަނުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި -- ގޫގުލް

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔަމަނަށް ދިން ހަމަލާގައި އާންމުންގެ 26 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފިއެވެ.

ހުޘީން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރު، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ވެސް ވަނީ ހަމަލާއެއް ދިންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

ހޫޘީން ހަނގުރާމަވެރިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ހަމަލާގައި 22 ކުދިންނާއި ހަތަރު އަންހެނުން މަރާލައިފާވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫއޭއީ އިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހޫޘީން ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓް އޮންނާނީ ހުދައިފާގެ ރަށް ބޭރުން 20 ކިލޯ މީޓަރު ބޭރުގައެވެ.

ޔަމަނުގެ ސަރުކާރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާތާ ތިން އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް