13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ

ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން އާންމުންގެ 26 މަރާލައިފި ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފި

  • ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓަށް
  • ޔޫއޭއީ އިން ބުނަނީ ހޫޘީންގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 07:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ޔަމަނުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި -- ގޫގުލް

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔަމަނަށް ދިން ހަމަލާގައި އާންމުންގެ 26 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޫޘީން ބުނެފިއެވެ.

ހުޘީން މިހެން ބުނެފައިވާ އިރު ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރު، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ވެސް ވަނީ ހަމަލާއެއް ދިންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. 

ހޫޘީން ހަނގުރާމަވެރިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ހަމަލާގައި 22 ކުދިންނާއި ހަތަރު އަންހެނުން މަރާލައިފާވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫއޭއީ އިން ބުނީ އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހޫޘީން ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހް ދުރޭހީމީ ޑިސްޓްރިކްޓް އޮންނާނީ ހުދައިފާގެ ރަށް ބޭރުން 20 ކިލޯ މީޓަރު ބޭރުގައެވެ.

ޔަމަނުގެ ސަރުކާރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާތާ ތިން އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް