20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބަޑި ޖެހުން

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ބަޑި ޖަހައިފި

  • ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ބަޑިން ހަމަލާ ދިން މީހާ -- ރަޝިއާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީ

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ.

ޕޭވްމަންޓްގެ މަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ ދެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެމީހާ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ މަގު ހުރަސްކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަމަލާ ދޭން ފެށުމާ އެކު ފުލުހުން ވަނީ ޕޭވްމެންޓް ކައިރީގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މިނިޓެއްހާ އިރު ވަންދެން ބަޑީގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރި އިރު ފުލުހުންގެ ހަމަލާއެއްގައި އެ މީހާ ވަނީ މަރުވެފައވެެ. އޭނާ މަރުވީ ރައްދުގައި ފުލުހުން ދިން ހަމަލާގައި ބޮލަށް އެރި ވަޒަނަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހެއްގެ ފަޔަށް ވެސް ވަނީ ވަޒަނެއް އަރާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ތަހްގީގު ކޮމިޓީގެ ސްޕޯކްސްވުމެން ޔޫލިއާ އިވަނޯވާ ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން ސަބަބު ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ. ހަމަލާ ދިން އެ މީހާއަކީ ރަޝިއާގެ ކަބަރްޑީނަބަލް ކާރިއާގެ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަން ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް