17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބަޑި ޖެހުން

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ބަޑި ޖަހައިފި

  • ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ބަޑިން ހަމަލާ ދިން މީހާ -- ރަޝިއާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީ

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ.

ޕޭވްމަންޓްގެ މަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ ދެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެމީހާ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ މަގު ހުރަސްކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަމަލާ ދޭން ފެށުމާ އެކު ފުލުހުން ވަނީ ޕޭވްމެންޓް ކައިރީގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މިނިޓެއްހާ އިރު ވަންދެން ބަޑީގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރި އިރު ފުލުހުންގެ ހަމަލާއެއްގައި އެ މީހާ ވަނީ މަރުވެފައވެެ. އޭނާ މަރުވީ ރައްދުގައި ފުލުހުން ދިން ހަމަލާގައި ބޮލަށް އެރި ވަޒަނަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހެއްގެ ފަޔަށް ވެސް ވަނީ ވަޒަނެއް އަރާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ތަހްގީގު ކޮމިޓީގެ ސްޕޯކްސްވުމެން ޔޫލިއާ އިވަނޯވާ ވިދާޅުވީ ހަމަލާ ދިން ސަބަބު ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ. ހަމަލާ ދިން އެ މީހާއަކީ ރަޝިއާގެ ކަބަރްޑީނަބަލް ކާރިއާގެ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަން ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް