17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

މަގާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދު އިނދަޖެހޭނެ: ޓްރަމްޕް

  • ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ޑިމޮކްރެޓުން ވޯޓެއް ނުނަގާނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ރޮއިޓަރސް

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދު އިނދަޖެހޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފިއެވެ. 

ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ފެތުރިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި އެމަނިކުފާނު ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ޓްރަމްޕްގެ ކުރީގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މައިކަލް ކޯހެން ވަނީ އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ހިލާފުވީ ސީދާ އެކަން ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު އިރުޝާދު ދިނުމުން ކަމަށެވެ. މީގެކުރިން މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްރަމްޕް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ އަސަރު އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ ކަމަށާއި އިގްތިސާދު އިނދަޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މިޑްޓާމް އިންތިހާބުތަކުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެކެވެ.

2016  ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ދެ މީހަކަށް ކެމްޕެއިންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ރިޝްވަތު ހުށަހެޅިކަމުގެ ތުހުމަތު ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރު ވަނީ މިގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ ކޯހެންގެ މި ތުހުމަތުތައް މީގެކުރިން ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެފައިސާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފައިސާ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ދެއްވި ފައިސާ ކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް