21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

މަގާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދު އިނދަޖެހޭނެ: ޓްރަމްޕް

  • ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ޑިމޮކްރެޓުން ވޯޓެއް ނުނަގާނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ރޮއިޓަރސް

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދު އިނދަޖެހޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފިއެވެ. 

ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ފެތުރިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި އެމަނިކުފާނު ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ޓްރަމްޕްގެ ކުރީގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މައިކަލް ކޯހެން ވަނީ އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ހިލާފުވީ ސީދާ އެކަން ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު އިރުޝާދު ދިނުމުން ކަމަށެވެ. މީގެކުރިން މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްރަމްޕް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ އަސަރު އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ ކަމަށާއި އިގްތިސާދު އިނދަޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މިޑްޓާމް އިންތިހާބުތަކުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެކެވެ.

2016  ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ދެ މީހަކަށް ކެމްޕެއިންގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ރިޝްވަތު ހުށަހެޅިކަމުގެ ތުހުމަތު ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރު ވަނީ މިގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ ކޯހެންގެ މި ތުހުމަތުތައް މީގެކުރިން ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެފައިސާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފައިސާ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ދެއްވި ފައިސާ ކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް