19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އަމީތާބް އެހީވެއްޖެ

  • އަމީތާބް ވަނީ 51 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ އިތުރުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 14:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އަމީތާބް ބައްޗަން -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބް ބައްޗަން އެހީވެއްޖެއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން އަމީތާބް ވަނީ 51 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ އިތުރުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 80 ޖެކެޓް، 25 ފަޓްލޫން، 20 ޓީޝާޓާއި، 40 އަކަށް ބޫޓާއި ސްކާފްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

އަމީތާބްގެ އިތުރުން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝާހުރުކް ޚާން، ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕޫތް، ރިތިކް ރޯޝަންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިން ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީވެފައެވެ.

ކެރެލާއަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވީހުންގެ އަދަދު 357 އަށް އަރާފައިވާ އިރު ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 19،512 ކްރޯޑަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް