19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ސަރުކާރުން ކުރާ ބޭކާރު ހަރަދު ހުއްޓާލީމަ ތިން ގުނަ އިތުރަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ: އިބޫ

  • އެމްޑީޕީއަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 14:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ރަސްގެތީމަށް މިއަދު އިބޫ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނުގެ މޫނުގައި ކުލަ އުނގުޅަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ބޭކާރު ހަރަދުތައް ހުއްޓާލުމުން ދެ ތިން ގުނަ އިތުރަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ހުއްޓިފައި އޮތީ ވައްކަމާއި ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އިބޫ ވަނީ މި ސަރުކާރުން ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ރައްޔިތަކަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާނެ ގޮތަށް ނުއަގުގައި މީހުނަށް ވިއްކާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އިބޫ ރަސްގެތީމުގައި މިއަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާގައި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަަކަފުޅު ތަކުރާރުކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އިންސާފު ގާއިމުކުރަން އާއެކޭ ބުނަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަސްގެތީމުގެ ބަނދަރުގެ ދަތިކަން އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ލަފާފުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ.    

ރަސްގެތީމުގައި ތިބި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މީހުން ވަނީ އެ ޕާޓީ ދޫކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް