25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ޕަޓާކާގެ ލަވައެއްގައި މަލައިކާ!

  • މަލައިކާ ފެނިގެންދާނީ ހެލޯ ހެލޯ މި ލަވައިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 09:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


މަލައިކާ އަރޯރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި މަލައިކާ އަރޯރާ ފިލްމް "ޕަޓާކާ" ގެ ޚާއްސަ ލަވައެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ވިޝާލް ބަރްދުވާޖް ގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމުން މަލައިކާގެ ނެށުން ފެނިގެންދާނީ މި ފިލްމަށް ރޭކާ ބާރްދްވާޖް ކިޔައިދީގައިވާ " ހެލޯ ހެލޯ" އަށެވެ.

މި ލަވައިގެ މިއުޒިކް ވެސް ހަދާފައިވަނީ ވިޝާލް ބާރްދްވާޖް އަމިއްލައަށެވެ.

މި ލަވަ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މި ލަވަ ވެގެންދާނީ ފިލްމް "އޯމްކާރާ" ގައި ބިޕާޝާ ބާސޫ ނަށާފައިވާ ލަވަ "ބީދީ ޖަލައިލޭ" ފަދަ މީހުން މުފޫހި ފިލުވައިދޭނެ ލަވައެއް ކަމަށެވެ.

މި ހަފްތާތެރޭގައި ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިލަވައިގެ ކޮރިއޯގްރާފަރަކީ ގަނޭޝް އަޗަރްޔާއެވެ.

ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަޖޭ ކަޕޫރު ބުނެފައިވަނީ މި ލަވައިގެ ޓްރެކް އަޑުއިވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވިސްނާފައިވަނީ މަލައިކާ ލައްވާ މި ލަވަ ކުޅުވަން ކަމަށާއި އެލަވަ ކުޅުމަށް މަލައިކަގެ ގާތުން އެދުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވެ ވަގުތުން އެއްބަސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

 މަލައިކާ ވަނީ "ދިލްސޭ"، "ދަބަންގް2"، "ކާލް" އަދި "ހައުސްފުލް2" ގައި އައިޓަމް ސޯންގް ކުޅެފައެވެ.

ދެބެންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ޗަރަން ސިންގް ޕާތިކް ލިޔެފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ ވާހަކަ އެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

ތަރިންގެ ގޮތުގައި ސަނާޔާ މަލޯތުރާ، ރަދިކާ މާޑަން، ސުނިލް ގްރޯވާ އަދި ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް