23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިންޑިއާ ސްޕްރީމް ކޯޓު

އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުން މަނާ ކުރާ ޕެޓިޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  • އިންޑިއާގެ 29 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން 8 ސްޓޭޓް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގައި ގެރި ކަތިލުމާއި އޭގެ މަސް ކެއުން އޮންނަނީ މަނާ ކޮށްފަ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް -- ގޫގުލް

މުޅި އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުން މަނާ ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

 

އާބާދީގައި 1.2 ބިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ އިންޑިއާގައި ގެރި މަސް ކެއުން މަނާކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ޕެޓީޝަން ނުވަތަ ގެރިކަތިލުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ގެރި ކަތިލުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ.

 

އިންޑިއާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ތަބާވާ ހިންދޫ ދީނުގެ، ހިންދޫން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގެރިއަކީ އިންސާނީ ހަޟާރާތުގެ ނުވަތަ ސިވިލައިޒޭޝަންގެ "މަންމަ" އެވެ. އެހެންވެ، ގެރި ކަތިލުމާއި ގެރީގެ މަސް ކެއުން ހިންދޫން އަމިއްލައަށް ތިބެނީ "ހަރާމް" ކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި، ކްރިސްޓިއަނުންނާއި އަދި ހިންދޫންގެ ދެރަނިކަމެތި އެތައް މިލިއަން މީހުން ގެރީގެ މަސް ކައި އުޅެއެވެ.

 

އިންޑިއާގެ 29 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން 8 ސްޓޭޓް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގައި ގެރި ކަތިލުމާއި އޭގެ މަސް ކެއުން އޮންނަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. އަށް ސްޓޭޓްގައި އެކަން ހުއްދައެވެ.

 

ގެރި ކަތިލުން މަނާކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ހަރުކަށި ހިންދޫ ގްރޫޕްތަކުންނާއި، އިންޑިއާގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ބީޖޭޕީން ވަކާލާތު ކުރަމުން ދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ގެރީގެ މަސް ކެއުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގައި މީހުން މަރާފައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް