17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

އިންޑިއާ ސްޕްރީމް ކޯޓު

އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުން މަނާ ކުރާ ޕެޓިޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  • އިންޑިއާގެ 29 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން 8 ސްޓޭޓް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގައި ގެރި ކަތިލުމާއި އޭގެ މަސް ކެއުން އޮންނަނީ މަނާ ކޮށްފަ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:39 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް -- ގޫގުލް

މުޅި އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުން މަނާ ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

 

އާބާދީގައި 1.2 ބިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ އިންޑިއާގައި ގެރި މަސް ކެއުން މަނާކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ޕެޓީޝަން ނުވަތަ ގެރިކަތިލުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ގެރި ކަތިލުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ.

 

އިންޑިއާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ތަބާވާ ހިންދޫ ދީނުގެ، ހިންދޫން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގެރިއަކީ އިންސާނީ ހަޟާރާތުގެ ނުވަތަ ސިވިލައިޒޭޝަންގެ "މަންމަ" އެވެ. އެހެންވެ، ގެރި ކަތިލުމާއި ގެރީގެ މަސް ކެއުން ހިންދޫން އަމިއްލައަށް ތިބެނީ "ހަރާމް" ކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި، ކްރިސްޓިއަނުންނާއި އަދި ހިންދޫންގެ ދެރަނިކަމެތި އެތައް މިލިއަން މީހުން ގެރީގެ މަސް ކައި އުޅެއެވެ.

 

އިންޑިއާގެ 29 ސްޓޭޓްގެ ތެރެއިން 8 ސްޓޭޓް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގައި ގެރި ކަތިލުމާއި އޭގެ މަސް ކެއުން އޮންނަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ. އަށް ސްޓޭޓްގައި އެކަން ހުއްދައެވެ.

 

ގެރި ކަތިލުން މަނާކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ހަރުކަށި ހިންދޫ ގްރޫޕްތަކުންނާއި، އިންޑިއާގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ބީޖޭޕީން ވަކާލާތު ކުރަމުން ދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ގެރީގެ މަސް ކެއުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގައި މީހުން މަރާފައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް