22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ ބަހުސް

އެމްއެންޔޫގެ ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ދައުވަތު އިބޫ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި

  • ބަހުސްގެ ދައުވަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 20:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. އިލްހާމް ޕީޕީއެމަށް ދިޔައީ އަޅުގަނޑު ކުރެން އަހައި، ހުއްދަ ހޯދައިގެން: ގާސިމް
  4. ތިން އަހަރު ވަންދެން ލަހިރު މަދުޝަންކާ ހުރީ ޝޮކެއްގައި: ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ ފައިޒަރު މުސްތަފާ
  5. ސުމިތު މިނިވަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ
  8. މަހަނަކޯން ޓަވަރގެ ބިއްލޫރި ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވައިފި


އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ސޯލިހު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ދައުވަތު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބަހުސްގެ ދައުވަތު، އިންތިޚާބުގައި ދެން ވާދަކުރައްވާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއެންޔޫ އިން ބުދަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިންތިޚާބީ ދެ ކެނޑިޓޭޓުން ވެސް ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވާފައި ވާތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަހުސްގެ ތަފްސީލް ދާދި އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަހުސް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް ތާރީޚެއް އަދި އާއްމެއް ނުކުރެއެވެ. އެތަނުގެ ވިސްނުމަކީ، މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު މެނިފެސްޓޯއާ ގުޅޭ ބަހުސް ބާއްވައި، އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް ބޭއްވުން ކަމަށް ވެއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން، ޕީއެސްއެމާ ގުޅިގެން ބަހުސް ބާއްވާތީ އިދިކޮޅުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތު ނުދީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕީއެސްއެމުން ބާއްވާ ބަހުސެއް ހަމަހަމަކާމާ އެކު ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ޕާޓީތަކުން ބުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުވާލުތަކާއި ބަހުސާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔުނިވާސިޓީން ކަމަށް އެތަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއެންޔޫ އާއި ޕީއެސްއެމުން އިންތިޒާމްކުރާ ބަހުސް އިބޫ އާއި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ގަބޫލުކުރެއްވިއިރު، ރާއްޖެޓީވީން އިންތިޒާމްކުރާ ރިޔާސީ ބަހުސް ވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދައުވަތު ގަބޫލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް އަންގަވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް