17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ސެންސަރުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  • ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ދާދިފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާން ވަނީ ގައުމަށް އިސްލާހީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ފަވާޑް ޗައުދްރީ -- ޕާކިސްތާން ޓުޑޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ގައި ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ސެންސަރު ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ފަވާޑް ޗައުދްރީ އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޕާކިސްތާން ތަހްރީކޭ އިންސާފު ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާން, ދާދިފަހުން ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ސެންސަރުކުރުން ހުއްޓާލީ އިމްރާން ޚާން މިނިވަން މީޑިއާއެއް ގައުމުގައި ގާއިމުކުރައްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ދަށުންނެވެ. 

ފަވާޑް ޗައުދްރީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަށް ފުރިހަމަ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭ ބަދަލުތައް އަންނާނެ ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ހިމެނޭ  އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް އޮފް ޕާކިސްތާން (އޭ.ޕީ،ޕީ)، ޕާކިސްތާން ޓެލެވިޒަން (ޕީ.ޓީ.ވީ) އަދި ރޭޑިއޯ ޕާކިސްތާނުން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓުގައި ފުރިހަމަ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ނިންމިއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، ދާދިފަހުން ބޮޑު ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާންގެ ސްލޯގަން އަކީ، "އައު ޕާކިސްތާން" އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ގައުމަށް އިސްލާހީ އެތައް ބަދަލެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް