21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ސެންސަރުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  • ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ދާދިފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާން ވަނީ ގައުމަށް އިސްލާހީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ފަވާޑް ޗައުދްރީ -- ޕާކިސްތާން ޓުޑޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ގައި ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ސެންސަރު ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ފަވާޑް ޗައުދްރީ އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޕާކިސްތާން ތަހްރީކޭ އިންސާފު ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާން, ދާދިފަހުން ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ސެންސަރުކުރުން ހުއްޓާލީ އިމްރާން ޚާން މިނިވަން މީޑިއާއެއް ގައުމުގައި ގާއިމުކުރައްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ދަށުންނެވެ. 

ފަވާޑް ޗައުދްރީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަށް ފުރިހަމަ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭ ބަދަލުތައް އަންނާނެ ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ހިމެނޭ  އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް އޮފް ޕާކިސްތާން (އޭ.ޕީ،ޕީ)، ޕާކިސްތާން ޓެލެވިޒަން (ޕީ.ޓީ.ވީ) އަދި ރޭޑިއޯ ޕާކިސްތާނުން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓުގައި ފުރިހަމަ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ނިންމިއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، ދާދިފަހުން ބޮޑު ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާންގެ ސްލޯގަން އަކީ، "އައު ޕާކިސްތާން" އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ގައުމަށް އިސްލާހީ އެތައް ބަދަލެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް