16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އެމެރިކާ

ޚިޖުރަކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަން: އޯލްބްރައިޓް

  • މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް މަޝްހޫރު އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުން
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މެޑެލިން އޯލްބްރައިޓް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި ނަމަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މެޑެލިން އޯލްބްރައިޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަށް ރެފިއުޖީން އެތެރެވުން ހުއްޓުވަން ޓްރަމްޕްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޯލްބްރައިޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމަނާ ބަލައިބޮޑުކުރީ ކެތަލިކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ފަހުން އެޕިސްކޮޕާލިއަން އަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަނާގެ އާއިލާއަކީ ޔަހޫދީ އާއިލާއެއް ކަމަށް ފަހުން އެނގުނު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިލާރީ ކްލިންޓަނަށް ތާއީދުކުރެއްވި އޯލްބްރައިޓް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ދީނެއް އަދި ހުރިހާ ނަސްލެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެމެރިކާއަކީ ހުޅުވިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޯލްބްރައިޓް އުފަންވެވަޑައިގެންނެވީ 1937 ވަނަ އަހަރު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޕްރާގުއަށެވެ. އެކަމަނާގެ އާއިލާ އެމެރިކާ އަށް ހިޖުރަކުރެއްވީ ނާޒީންގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އޯލް ބްރައިޓްގެ އިތުރުން ބައެއް މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކާއި ފަންނާނުން ވެސް ގެންދަނީ ޓްރަމްޕްގެ މި ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފި ނަމަ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ.

މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ނުދޭ ގަރާރުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުން ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި ފާސްކުރި މި ގަރާރުގައިވާ ގޮތުން ސީރިޔާ، އިރާގު، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް އެމެރިކާއިން ވިސާއެއް ނުދޭނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް