26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ސީސީޓީވީ ކެމެރާ

ޕީޕީއެމްގެ ދިދަފަތިތަކަށް ވުރެ ފުލުހުންގެ ކެމެރާތައް ތިރިކޮށްފި

  • ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ކެމެރާތައް ބްލޮކްވާގޮތައް ދިދަފަތި ދަމާފައި ހުރުމުން ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ދަތިވާ ކަމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


ފުލުހުންގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް، ދިދަފަތިތަކަށް -- އާކައިވް

ބައެއް މަގުތަކުގައި ދަމާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ދިދަފަތިތަކުން ފަރުދާވެފައި ހުރި ފުލުހުންގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ނައްޓާލައި، ދިދަފަތި ތަކަށް ވުރެ ތިރިކޮށްފި އެވެ. 

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ދަމާފައި ހުރި ދިދަފަތި ތަކުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ، ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހު ބަޔާން ނެރެފައިވާއިރު، ތިން ހަފުތާ ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އެ ދިދަފަތިތައް ނެގުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސޯސަން މަގުގައި ދަމާފައިވާ ދިދަފަތި ތަކުން، އެ މަގުގެ ރެހެންދި މައިޒާން ކުރިމަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ކެމެރާތައް ފޮރުވިފައި ވާއިރު، ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު ފުލުހުން ވަނީ އެ ކެމެރާތައް ނައްޓާލައި، ދިދަ ފަތިތަކަށް ވުރެ ތިރީގައި ކެމެރާތައް ހަރުކޮށްފަ އެވެ. 

އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ހަރުކުރީ އާ ކެމެރާތަކެކެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުލުހުންގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ފަރުދާވާ ގޮތައް ބެނާއާއި ދިދަފަތި ފަދަ ތަކެތި ދަމަމުން ގެންދާތީ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ދަތިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ ބަޔާން ނެރުނުއިރު، މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަމައެކަނި ދަމާފައި ހުރީ "ރައީސް ޔާމީން 2018" ޖަހާފައިވާ ދިދަފަތި ތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ލޯގޯ ޖަހާފައި ހުރި ދިދަފަތި ތަކެވެ. 

ޖުލައި 31 ގައި ނެރުނު އެ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރުކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ދަނޑިތަކުގައާއި ކެމެރާގެ މަންޒަރު ގެއްލޭ ގޮތައް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކެމްޕެއިން ބެނާއާއި ދިދަފަތި ދަމާފައި ހުންނަކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.  އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލްތައް ނުބެހެއްޓުމަށާއި ފުލުހުން ހަރުކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ދަނޑިތަކުގައާއި ކެމެރާގެ މަންޒަރު ގެއްލޭ ގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް