22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މަތިންދާބޯޓު އެކްސިޑެންޓް

ކުރީ ފޮރޮޅާ ނުލާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޕޭރޫގައި ޖައްސައިފި

  • މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރު ކުރި ހުރިހާ އެންމެން ސަލާމަތްވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 22:39 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ޕޭރޫގައި ކުރީ ފުރޮޅާ ނުލާ ޖެއްސި މަތިންދާބޯޓަކީ ބޮމްބާޑިއާ ކިއު ޑޭޝް 8 ކިއު 400 -- ވިކިޕީޑިއާ

ޕޭރޫގެ ލީމާ ސިޓީގެ ޗާވެޒް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރީ ފޮރޮޅާ ނުލާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކޮށް ޖައްސާފިއެވެ.

ޕޭރޫގެ އަޔާކޫޗޫ ސިޓީއަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ދިޔަ އެލް.ސީ. ޕޭރޫ މަތިންދާބޯޓު 41323W ވައިގެތެރޭގައި އުދުހެމުން ދަނިކޮށް ކުރީ ފުރޮޅުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން އެގިގެން ވަނީ އަބުރާ އުދުއްސައިގަތް ޗާވޭޒް ސިޓީއަށް ޖައްސާފައެވެ.

މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސީރު، ކުރީ ފުރޯޅާ ނުލާ ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ކުރީކޮޅު ބިމުގައި ގޭނި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ކަނި  ބުރާގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ކުރީ ފުރޮޅު ނުނިކުމެފައި ވަނީ އެއަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރި 59 އާންމުންނާއި 5 ފަޅުވެރިން ތިބީ ސަލާމަތުންކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް