19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މަތިންދާބޯޓު އެކްސިޑެންޓް

ކުރީ ފޮރޮޅާ ނުލާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޕޭރޫގައި ޖައްސައިފި

  • މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރު ކުރި ހުރިހާ އެންމެން ސަލާމަތްވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 22:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ޕޭރޫގައި ކުރީ ފުރޮޅާ ނުލާ ޖެއްސި މަތިންދާބޯޓަކީ ބޮމްބާޑިއާ ކިއު ޑޭޝް 8 ކިއު 400 -- ވިކިޕީޑިއާ

ޕޭރޫގެ ލީމާ ސިޓީގެ ޗާވެޒް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ކުރީ ފޮރޮޅާ ނުލާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކޮށް ޖައްސާފިއެވެ.

ޕޭރޫގެ އަޔާކޫޗޫ ސިޓީއަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ދިޔަ އެލް.ސީ. ޕޭރޫ މަތިންދާބޯޓު 41323W ވައިގެތެރޭގައި އުދުހެމުން ދަނިކޮށް ކުރީ ފުރޮޅުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން އެގިގެން ވަނީ އަބުރާ އުދުއްސައިގަތް ޗާވޭޒް ސިޓީއަށް ޖައްސާފައެވެ.

މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސީރު، ކުރީ ފުރޯޅާ ނުލާ ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ކުރީކޮޅު ބިމުގައި ގޭނި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ކަނި  ބުރާގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ކުރީ ފުރޮޅު ނުނިކުމެފައި ވަނީ އެއަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރި 59 އާންމުންނާއި 5 ފަޅުވެރިން ތިބީ ސަލާމަތުންކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް