22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ

އީރާނުގެ ފުރަތަމަ އެތެރޭގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓް ދައްކާލައިފި

 • ރައީސް ރޫހާނީ ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް އެ ޖެޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައި
 • ޖެޓްގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ފަހުގެ އެޑްވާންސް ފީޗާތައް
 • ހަނގުރާމަ މަތީ އުޅަދު ބޭނުން ކުރާނީ އަމިއްލައަށް ދިފާއަށްޓަކައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 19:21 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


އީރާނުގެ ރައީސް ރޫހާނީ ޖެޓް ބައްލަވާލައްވަނީ -- ޓްވިޓަރ

އީރާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފްކުރި އެތެރޭގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓް ކައުސަރް، ޑިފެންސްގެ ޝޯއެއްގައި ދައްކާލައިފިއެވެ.

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރް ހާތަމީ ވަނީ އެ ޝޯގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރައީސް ރޫހާނީ ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް އެ ޖެޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި ޖެޓްއަށް އަރުއްވާ ވަނީ އޭތި އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވާފައެވެ.

އީރާނުގެ ނިއުސް އޭޖެންސީ، ތަސްނީމް އިން ބުނީ އެ ޖެޓް އުފައްދާފައި ވަނީ އީރާނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކަމަށާއި އޭގައި ހިމެނޭނީ އެންމެ ފަހުގެ އެޑްވާންސް ފީޗާތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖެޓްގެ ދެ ވައްތަރެއް އުޅޭ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ އެއް ޕައިލެޓުން އަރާ ވައްތަރު ކަމަށާއި ދެން ހުންނަނީ ދެ ޕައިލެޓުން އަރާ ވައްތަރު ކަމަށެވެ. އެ ޖެޓްގެ ބޭނުން ކުރާނީ ހަމައެކަނި ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް ތަސްނީމް އިން ސަރުކާރާ ހަވާލާދީ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އީރާނުން އެ ޖެޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާ ދީފައިވާ ވަގުތެކެވެ. ރައީސް ރޫހާނީ ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ ގައުމުން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަދުތަކަކީ އަމިއްލަ ދިފާއަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް