15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޗައިނާ ލޯނު އެހީ

ގައުމު ބަނގުރޫޓު ވެދާނެތީ މެލޭޝިއާ އިން ޗައިނާގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި

  • މެލޭޝިއާގެ ދަރަނި ގާތްގަނޑަކަށް 250 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 16:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު: އެމަނިކުފާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެގައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވުން -- އޭއެފްޕީ

ގައުމު އެއްކޮށް ބަނގުރޫޓުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާއެކު, މެލޭޝިއާގައި ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދާ މެގަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. 

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލް ކުރެއްވިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ނިންމެވީ މިހާރު ވެސް މެލޭޝިއާގެ ދަރަނި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވުމާ އެކު މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި ނަމަ ގައުމު އެއްކޮށް ބަނގުރޫޓުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންނެވެ. 

ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޝީ ޖިން ޕިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ނުވަނީސް މިކަން އިއުލާންކުރައްވަމުން ޑރ. މަހާތީރު ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާއަކީ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ޗައިނާ އިން ވެސް ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށާއި މެލޭޝިއާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަން ޗައިނާއަށް ވެސް އެނގި މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކެންސަލް ކުރަން ޗައިނާ އިން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކެންސަލް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އީސްޓް ކޯސްޓް ރެއިލް ލިންކްގެ ނަމުގައި ދެކުނު ޗައިނާގެ ކަނޑާއި މެލޭޝިއާގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ޝިޕިން ލޭން ގުޅުވުމަށް ހިންގަން ރާވަފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އަދި ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ މެލޭޝިއާގެ ޖަޒީރާ ރަށެއް ކަމަށްވާ ބޯނިއޯގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ސަބާހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައި އޮތް ގުދުރަތީ ގޭސް ޕައިޕްލައިނެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. 

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން މިފަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަބަދު ވެސް ހިންގަނީ ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު އެގައުމުތައް ވެސް އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިހެން ހިންގާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހޭ ކަމަށާއި ގައުމުތަކުގެ ހިޔާލު ބަދަލުވުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއިން ބޮޑު ލޯންތަކެއް ނަގާފައިވާއިރު އެގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަރަނީގެ މައްސަލައިގެ އެންމެ އަޑީގައި ވަނީ މިފަދަ ލޯންތަކެވެ. މެލޭޝިއާގެ ދަރަނި ގާތްގަނޑަކަށް 250 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. 

ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ޗައިނާ އިން ގެންދަނީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ބޮޑެތި ލޯނުތައް ގައުމުތަކަށް ދީ އެ ގައުމުތައް ދަރަނިވެރިކުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ އިން ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ބޮޑެތި ލޯނުތަކެއް ދޫކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހަދަމުން އަންނ ބްރިޖް ހިމެނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް