22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެމްޑީޕީ

ތިމަރަފުށީ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

  • އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު
  • މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 13:45 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހާފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ތ.ތިމަރަފުށީ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގެ އެތެރެއަށާއި، ބޭރު ފާރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަޅުތެޔޮޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކަޅު ތެޔޮ ޖެހީ އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު ކަމަށް ވެސް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހީ މާލޭއިން އެރަށަށް ގޮސް އުޅޭ ސަރުކާރުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން އުޅޭ ކުދިވެރިން ތަކެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ދަށު ދަރަޖަގެ އަމަލަކުން އެރަށުގައި އެމްޑީޕީ ފިކުރު ނެތް ކަމަށް މަންޒަރު ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ތިމަރަފުށިން ރައީސް ޔާމިނަށް ލިބޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ތިމަރަފުށީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކާއެކު ކަމަށް އޭނަ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދޮގު މިރަށުގަ ވެސް އެބަ ދައްކާ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވޯޓު ދިނަސް ޔާމިން ހޮވޭނޭ ކިޔާފަ. މިހެން ހެދީމަ ދެން ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމުގެ ފޯރިވެސް ގެއްލޭނެއްނުންތޯ. ބޭކާރުކަމެކޭ ހިތާ." އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހިނަމަވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހަން ނުނުނިކުންނާނެ ކަމަށާއި، ވޯޓުން އެމިހުން ބަލިކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވޯޓު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ އޮފިޝަލުން މާހުށިޔާރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. ތިމަރަފުށީގެ އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހުމުގެ އިތުރަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ކަޅު ތެޔޮ ޖަހައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް