22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޑިޓިއުން ބޭންޑް

ރާއްޖެ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑް ޔޫކޭއަށް

  • ޔޫކޭގައި ޕާފޯމް ކުރަން ލިބުމަކީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް
  • އެބޭންޑް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނީ އެއް ހަފްތާއަށް ފަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ޑިޓިއުން ބޭންޑް. މާދަމާ އެ ބޭންޑް ޔޫކޭއަށް ފުރާނެ -- ފޭސްބުކް

ރާއްޖެ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިއުމަށް މާދަމާ ފުރާނެކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިޓިއުން ބޭންޑްގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އަންހެން މެމްބަރު ފާތިމަތު ފެޒްލީން (ފެޒޫ) ބުނީ މާދަމާ އެ ބޭންޑު ޔޫކޭއަށް "ވަރަށް ސްޕެޝަލް އިވެންޓަކަށް" ފުރާނެކަމަށެވެ.

ފެޒޫ ބުނީ އެއީ އެބޭންޑަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ.

އެއް ހަފްތާއަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެބޭންޑުގެ 12 ވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުންނެވެ. ފެޒޫ ބުނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރުގައި އެ ބޭންޑުގެ އެނިވާސަރީ ޝޯ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކާމިޔާބު ލަވަތައް ނެރެމުން ވެސް އަންނަ އަދި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޑިޓިއުން ބޭންޑަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބޭންޑެކެވެ. ޑިޓިއުންއަކީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑެކެވެ. ފެޒޫގެ އިތުރުން އެ ބޭންޑުގައި ދެން ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް އަހުމަދު ފުރުގާން (ފުޖީ) އާއި ހަސަން ފާތިހް (ފާތި)، އަލީ ޝާފިއު (އައްޔަ) އަދި އަހުމަދު އާސިފް (އައްމަޑޭ) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް