16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ޑިޓިއުން ބޭންޑް

ރާއްޖެ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑް ޔޫކޭއަށް

  • ޔޫކޭގައި ޕާފޯމް ކުރަން ލިބުމަކީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް
  • އެބޭންޑް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނީ އެއް ހަފްތާއަށް ފަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ޑިޓިއުން ބޭންޑް. މާދަމާ އެ ބޭންޑް ޔޫކޭއަށް ފުރާނެ -- ފޭސްބުކް

ރާއްޖެ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިއުމަށް މާދަމާ ފުރާނެކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިޓިއުން ބޭންޑްގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އަންހެން މެމްބަރު ފާތިމަތު ފެޒްލީން (ފެޒޫ) ބުނީ މާދަމާ އެ ބޭންޑު ޔޫކޭއަށް "ވަރަށް ސްޕެޝަލް އިވެންޓަކަށް" ފުރާނެކަމަށެވެ.

ފެޒޫ ބުނީ އެއީ އެބޭންޑަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ.

އެއް ހަފްތާއަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެބޭންޑުގެ 12 ވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުންނެވެ. ފެޒޫ ބުނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރުގައި އެ ބޭންޑުގެ އެނިވާސަރީ ޝޯ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކާމިޔާބު ލަވަތައް ނެރެމުން ވެސް އަންނަ އަދި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޑިޓިއުން ބޭންޑަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބޭންޑެކެވެ. ޑިޓިއުންއަކީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑެކެވެ. ފެޒޫގެ އިތުރުން އެ ބޭންޑުގައި ދެން ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް އަހުމަދު ފުރުގާން (ފުޖީ) އާއި ހަސަން ފާތިހް (ފާތި)، އަލީ ޝާފިއު (އައްޔަ) އަދި އަހުމަދު އާސިފް (އައްމަޑޭ) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް