16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ޑިޓިއުން ބޭންޑް

ރާއްޖެ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑް ޔޫކޭއަށް

  • ޔޫކޭގައި ޕާފޯމް ކުރަން ލިބުމަކީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް
  • އެބޭންޑް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނީ އެއް ހަފްތާއަށް ފަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޑިޓިއުން ބޭންޑް. މާދަމާ އެ ބޭންޑް ޔޫކޭއަށް ފުރާނެ -- ފޭސްބުކް

ރާއްޖެ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ޑިޓިއުން ބޭންޑް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިއުމަށް މާދަމާ ފުރާނެކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފިއެވެ.

ޑިޓިއުން ބޭންޑްގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އަންހެން މެމްބަރު ފާތިމަތު ފެޒްލީން (ފެޒޫ) ބުނީ މާދަމާ އެ ބޭންޑު ޔޫކޭއަށް "ވަރަށް ސްޕެޝަލް އިވެންޓަކަށް" ފުރާނެކަމަށެވެ.

ފެޒޫ ބުނީ އެއީ އެބޭންޑަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ.

އެއް ހަފްތާއަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެބޭންޑުގެ 12 ވަނަ އެނިވާސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުންނެވެ. ފެޒޫ ބުނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރުގައި އެ ބޭންޑުގެ އެނިވާސަރީ ޝޯ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކާމިޔާބު ލަވަތައް ނެރެމުން ވެސް އަންނަ އަދި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޑިޓިއުން ބޭންޑަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބޭންޑެކެވެ. ޑިޓިއުންއަކީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑެކެވެ. ފެޒޫގެ އިތުރުން އެ ބޭންޑުގައި ދެން ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް އަހުމަދު ފުރުގާން (ފުޖީ) އާއި ހަސަން ފާތިހް (ފާތި)، އަލީ ޝާފިއު (އައްޔަ) އަދި އަހުމަދު އާސިފް (އައްމަޑޭ) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް