20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހަމަނުޖެހުން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ކައިރިއަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްދީފި

  • އަފްޣާން ސިފައިން ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިން ތިބިކަމަަށް ބެލެވޭ ތަނަކަށް ހަމަލާ ދީފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 12:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ކާބުލްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ސަރަހައްދަށް ދިން މި ހަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައެއް ނުވޭ -- ބީބީސީ

އީދާއި ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް ތަގުރީރެއް ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ތިއްބަވާ ސަރަހައްދަށް ހަނގުރާމަވެރިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްދީފިއެވެ.

ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ކައިރިން އެއްޗެއް ގޮވި އަޑުއިވުނުއިރު ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ގެންދެވީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އަޟުހާ އީދުގެ މުނާސަބާގައި ގައުމާއި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ކޮމްބެޓް ހެލިކޮޕްޓަރަކުންވަނީ ހަނގުރާމަވެރިން ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން ތިބިކަމަށް ބެލެވޭ އިމާރާތަކަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

ރައީސް ޣަނީވަނީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން އީދަށް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުމާ ތާލިބާނުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަމަލާ އަމާޒުވި ސަރަހައްދު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ފައުޖުތަކުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް އަދި ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިއްކައެއް ލިބުނުކަމެއް ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ތާލިބާނުންނާއި އައިއެސްޖަމާއަތުގެ ނަމުގައި އުޅެމުންދާ ޖަމާއަތުން މި މަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައިވެސް އެތައް ސަތޭކަ މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް