15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

އެމްއެންޑީއެފް

އެންއެންޑީއެފުން ހިންގާ ނިޔަމި ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފަށައިފި

  • ފުރަތަމަ ބުރުގަ 120 މީޙުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ނެވިގޭޝަން، ސޭފްޓީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ރެގިއުލޭޝަން އެހަތަރު މޮޑިއުލް ކިޔަވައިދޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 14:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ ނިޔަމި ކޯހުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ، ހއ. އިހަވަންދޫގައި ފަށައިފި އެވެ.

 

ހުކުރު ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފުން ފެށި އެކޯހަކީ، އެމްއެންޑީއެފް ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް އާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ގުޅިގެން ހިންގާ ލެވެލް 2 ފެންވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ އެ ކޯހުގައި ހއ. އިހަވައްދޫ އާއި މޮޅަދޫގެ އިތުރުން ދިއްދޫ އަދި ހޯރަފުށިން، ޖުމްލަ 120 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ކޯސް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު ބެޗަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ބެޗެއްގައި 30 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމަނައިގެން ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފް ބުނީ ނިޔަމި ކަމުގެ އެ ކޯސް ހިންގަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހުގެ މިންގަނޑަށް ކަމަށާއި އެ ކޯހުގައި 30 ގަޑިއިރުގެ ކްލާސްތަކެއް ނަގައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

 

އެގޮތުން، އެކޯހުގައި މައިގަނޑު ހަތަރު ބައެއް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނެވިގޭޝަން، ސޭފްޓީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ރެގިއުލޭޝަން ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ކޯހަށް ބައިވެރިން ހިވާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު ޓެސްޓްތަކަކަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ނިޔަމި ކަމުގެ އެ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް