16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވެނެޒުއޭލާގެ ހަމަނުޖެހުން

ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމުން ވެނެޒުއޭލާގައި އާ ނޫޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ފައިސާގެ އަގު ޕެގް ކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯއާ
  • މި ބަދަލަކީ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެ ބަދަލެއް ނޫންކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންދަނީ ބުނަމުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 02:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


އަލަށް ތައާރަފުކުރި ބޮލިވަރ ސޮބެރާނޯ(ސޮވަރިން ބޮލިވަރ) ގެ ނޫޓެއް ދައްކާލަނީ -- އާކައިވް

އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ތެރޭގައި އޮތް ވެނެޒުއޭލާގައި ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ފައިސާ އުވާލައި އައު ފައިސާއެއްނެރެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިންފްލޭޝަން މަތިވެ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވެގެން ދިއުމުން އެޅި މި ފިޔަވަޅާމެދު ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު އިތުރަށް ވެގެންދާނީ ބަލިކަށި ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ނިިކޮލަސް މަޑޫރޯވަނީ އައު ފައިސާ"ސޮވަރިން ބޮލިވަރ" ނެރުމުގެ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭ އުޅުުއްވަމުން ގެންދަވާ މަޑޫރޯގެ އިގްތިސާދީ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކުގެ ދަށުން އަލަށް ނެރުނު ފައިސާ ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ދައުުރު ކުރަމުންދާނީ ކުރީގެ ފައިސާއާއިއެކުގައެވެ.

ބޮލިވަރ ޕެގް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ޕެޓްރޯއާއެވެ.

ޕެޓްރޯއެއްގެ އަގަކީ 60 އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށްވާއިރު މި އަގަކީ ވެނެޒުއޭލާގެ ތެޔޮފީފާއެއްގެ އަގު ހުންނަ މިންވަރަކާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އަގެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް