23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވެނެޒުއޭލާގެ ހަމަނުޖެހުން

ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމުން ވެނެޒުއޭލާގައި އާ ނޫޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ފައިސާގެ އަގު ޕެގް ކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯއާ
  • މި ބަދަލަކީ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެ ބަދަލެއް ނޫންކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންދަނީ ބުނަމުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 02:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ


އަލަށް ތައާރަފުކުރި ބޮލިވަރ ސޮބެރާނޯ(ސޮވަރިން ބޮލިވަރ) ގެ ނޫޓެއް ދައްކާލަނީ -- އާކައިވް

އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ތެރޭގައި އޮތް ވެނެޒުއޭލާގައި ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ފައިސާ އުވާލައި އައު ފައިސާއެއްނެރެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިންފްލޭޝަން މަތިވެ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވެގެން ދިއުމުން އެޅި މި ފިޔަވަޅާމެދު ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު އިތުރަށް ވެގެންދާނީ ބަލިކަށި ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ނިިކޮލަސް މަޑޫރޯވަނީ އައު ފައިސާ"ސޮވަރިން ބޮލިވަރ" ނެރުމުގެ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭ އުޅުުއްވަމުން ގެންދަވާ މަޑޫރޯގެ އިގްތިސާދީ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކުގެ ދަށުން އަލަށް ނެރުނު ފައިސާ ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ދައުުރު ކުރަމުންދާނީ ކުރީގެ ފައިސާއާއިއެކުގައެވެ.

ބޮލިވަރ ޕެގް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ޕެޓްރޯއާއެވެ.

ޕެޓްރޯއެއްގެ އަގަކީ 60 އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށްވާއިރު މި އަގަކީ ވެނެޒުއޭލާގެ ތެޔޮފީފާއެއްގެ އަގު ހުންނަ މިންވަރަކާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އަގެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް