21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޕިއްޒާބޯނާ

އީދު ތެރޭ ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާއެއް އެންމެ 99 ރުފިޔާއަށް!

 • ރެގިއުލާ ފްލޭވާޒްގެ ޕިއްޒާ ލިބެނީ 99ރ އަަށް
 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓް 23 އަށް
 • ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕުން ވެސް އޯޑަރ ކޮށްލެވޭނެ ޕިއްޒާއަށް
 • ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕުން ވެސް އޯޑަރ ކޮށްލެވޭނެ ޕިއްޒާއަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 19:42 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 4. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
 5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
 7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
 8. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް


ޕިއްޒާބޯނާގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މި އީދު ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން އީދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް 23 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. ޕިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަން ތެރޭގައި "ރެގިއުލަރ" ފްލޭވަރޒްގެ ޕިއްޒާ 99 ރުފިޔާއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި "ރެގިއުލަރ" ފްލޭވަރގެ ތެރޭގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ފްލޭވާޒް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕިއްޒާބޯނާގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމީ އީދު ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިއްޒާބޯނާގެ ފަރާތުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ޕިއްޒާ ލިބޭނެ މަގު ފަހި ކުރުމަށް ކަމަށާއި ޕިއްޒާބޯނާގެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޕިއްޒާށް އޯޑަރކޮށް، މޭނޫ ބެލުމުގެ އިތުރުން ޕިއްޒާ ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ތެރޭގައި ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮށްދޭއިރު ޕިއްޒާ އާއެއްކޮށް 500 އެމްއެލް ކޯކް ފުޅިއެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މާދަމާ (އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހު) ޕިއްޒާބޯނާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ މެންދުރު 2 އަކުން ދަންވަރު 12 އަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހާއި 23 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 10.30 އިން ދަންވަރު 12 އަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންއާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށާއި ޕިއްޒާއަށް އޯޑަރ ކުރުމަށް 3009779 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް ޕިއްޒާބޯނާ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޕިއްޒާބޯނާ އިން އިތުރަށް ބުނީ އީދު ބަންދަށްފަހު އެފަރާތުގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާއަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ޕިއްޒާއެކެވެ.

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް