19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިންތިހާބަށްފަހު މަޖިލިސް ފެށޭއިރު ކޯލިޝަނަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނާނެ: އިބޫ

 • ނޮވެމްބަރު 11ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން ތިބޭކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި
 • 20 ވަރަކަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނާނެ
 • ގާނޫނުއަސާސީއަށް ވެސް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 16:42 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
 2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
 4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
 6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
 7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
 8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މަޖިލީހުގައި -- ގޫގުލް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު މަޖިލިސް ފެށޭއިރު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް މަޖިލީހުގައި ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ އިބޫ ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަނަށް ކަމަށާއި އިންތިހާބަށްފަހު މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއެކު، ބޮޑު މެޖޯރިޓީއަކާއެކު ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކާ ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާނެ ކަމަށާއި ޕާޓީތަކުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ދަށުން 20އަށް ވުރެ ގިނަ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އިންތިހާބަށްފަހު މަޖިލިސް ފެށޭއިރު، ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ކޯލިޝަންގައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމަ އެ ހިސާބުން މަސައްކަތް ފެށޭނެ. ކޮންމެހެން ނޮވެމްބަރު 17ގައި، ނޫނިއްނާ ނޮވެމްބަރު 11ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވާންދެން ތިބޭކަން ނުޖެހޭނެ،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އޮންނާނެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރަދުނާ ކުރުމަށްޓަކާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގަ އޮންނާނެ. އޭގެ އިތުރުން، 20އަށް ވުރެ ގިނަ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރާނަން." މި ބައްދަލުވުމުގައި އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިބޫ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއް ދަމަހައްޓާނެ ގޮތާއި ވެރިކަން ރޫޅިގެންދާނެ ގޮތް ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާނޫނުއަސާސީއަށް އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ގާނޫނެއް ހަދާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިދާނެތީ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ "ދެބަސްވުމަށް އެއްބަސްވެގެން" ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅު އިބޫ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް