17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ދޯސްތާނާ 2 ގައި ޖާންވީ އާއި ސިދާތް!

  • "ދޯސްތާންގެ 2" ގެ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ފިލްމްގެ ވާހަކަ އާއި ތަރިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 14:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ސިދާތް މަލޯތްރާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ތަރިންނަށް ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ސިދާތް މަލޯތްރާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ލީޑް ރޯލުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، އަބީޝެކް ބަޗަން އަދި ޖޯން އަބްރަހަމް ފެނިގެންދާ "ދޯސްތާނާ" ގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު މި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔެ ނިންމާފައިވާ މި ފިލްމްގެ ތަރިންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖާންވީ އާއި ސިދާތްގެ އިތުރުން އިތުރު ފިރިހެން  ކާސްޓެއް ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މިފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ތަރުން މަންސުޚާނީ  ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ފިލްމަކީ "ދޯސްތާނާ" އެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ހެއްވާ މަޖާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް "ދޯސްތާނާ" އަކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމަށް ހެދިގެންއުޅޭ ދެ ފިރިހެނުން އަންހެނާކާއި އެއް އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ މިއާމީ ގައެވެ.  

"ދޯސްތާނާ" އާއި "ދޯސްތާންގެ 2" ގެ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ފިލްމްގެ ވާހަކަ އާއި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ތަރިން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ދޯސްތާނާ2" ވެގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ "ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން" ގައި ޖާންވީ މަސައްކަތް ކުރާ ދެވަނަ ފިލްމަށެވެ. ޖާންވީ ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދަޅަކް" އަކީ ވެސް ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ސިދާތް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް " އަ ޖެންޓްލްމެން" އަދި ހަމަ އެއަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "އިއްތިފާގް" އިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް