19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

އެންގޭޖްމަންޓަށް ފަހު ނިކް އާއިލާއާއިއެކު އެނބުރި އެމެރިކާއަށް

  • ނިކް އާއިލާ ފުރާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 13:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ނިކް ޖޯނަސް އާއިލާ އާއި އެކު -- ގޫގުލް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ރަސްމީކޮށް އިންޑިއާގައި އެންގޭޖް ކުރުމަށްފަހު ނިކް އޭނާގެ އާއިލާ އާއިއެކު އެނބުރި އެމެރިކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

އާއިލާ އާއި އެކު ނިކް ފުރާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު އެވެ. މުމްބާއީ އެއަރޕޓަށް ނިކްގެ އާއިލާ ދިޔަ އިރު ޕަޕަރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އިންޑިއާގައި މަޑުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މިހާރު ޝޫޓްކުރަމުންދާ ފިލްމް "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންގޭޖްމަންޓް ހަފްލާއަށް ނިކް އާއިލާ އާއި އެކު އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އާއިލާގެ އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް، އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ކުރާ ސަގާފަތާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ދެފަރާތުގެ އާއިލާ އެކުގައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އަށް ގޮސްފައެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކް، 25، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްކޮށް ފެނިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މެޓް ގާލާ އިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް