17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

އެންގޭޖްމަންޓަށް ފަހު ނިކް އާއިލާއާއިއެކު އެނބުރި އެމެރިކާއަށް

  • ނިކް އާއިލާ ފުރާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 13:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް


ނިކް ޖޯނަސް އާއިލާ އާއި އެކު -- ގޫގުލް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ރަސްމީކޮށް އިންޑިއާގައި އެންގޭޖް ކުރުމަށްފަހު ނިކް އޭނާގެ އާއިލާ އާއިއެކު އެނބުރި އެމެރިކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

އާއިލާ އާއި އެކު ނިކް ފުރާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު އެވެ. މުމްބާއީ އެއަރޕޓަށް ނިކްގެ އާއިލާ ދިޔަ އިރު ޕަޕަރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އިންޑިއާގައި މަޑުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މިހާރު ޝޫޓްކުރަމުންދާ ފިލްމް "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންގޭޖްމަންޓް ހަފްލާއަށް ނިކް އާއިލާ އާއި އެކު އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އާއިލާގެ އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް، އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ކުރާ ސަގާފަތާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ދެފަރާތުގެ އާއިލާ އެކުގައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އަށް ގޮސްފައެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކް، 25، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްކޮށް ފެނިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މެޓް ގާލާ އިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް