11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ބައްދަލުވުން

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޔޫކޭ ބޮޑުވަޒީރު މޭ އާ ބައްދަލުކޮށްފި

  • ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފަ
  • ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކީ މޭ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މޭ ވެގެންދިޔައިރު، މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވައިޓް ހައުސްގަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވެފައިވުމާއެކު، ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެގައުމަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ވިލާތާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވެސް ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިތުރުން އިތުރު ގައުމުތަކާ ވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް