23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ބައްދަލުވުން

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޔޫކޭ ބޮޑުވަޒީރު މޭ އާ ބައްދަލުކޮށްފި

  • ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފަ
  • ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކީ މޭ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މޭ ވެގެންދިޔައިރު، މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވައިޓް ހައުސްގަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވެފައިވުމާއެކު، ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެގައުމަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ވިލާތާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވެސް ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިތުރުން އިތުރު ގައުމުތަކާ ވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް އާއި މޭ ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް