21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހައްޖު ދުވަސް

ހައްޖުގެ ޚުތުބާ މިފަހަރު ދެއްވާނީ މަދީނާގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް

  • ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ވަނީ އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 11:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޑރ. ހުސެއިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ޝެއިޚް -- އެރަބް ނިއުސް

ހައްޖު ޚުތުބާ މިއަދު ދެއްވާނީ މަދީނާގެ ނަބަވީ މިސްކިތުގެ އިމާމް، ޑރ. ހުސެއިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ޝެއިޚް ކަމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރުން އާންމުކުރި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝެއިހް ހުސެއިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ޝެއިޚް އަކީ މަދީނާގެ ހައިކޯޓުގެ ގާޒީއެއްވެސް މެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގައި ހައްޖު ޚުތުބާ ދެއްވީ ޝޫރާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޝައިޚް ސާލިހް ބިން ހުމައިދެވެ. އޭގެ ކުރިން ޚުތުބާ ދެއްވީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް މުފްތީ އަބްދުލް އަޒީޒް އާލްއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި 35 އަހަރު ވަންދެން ޚުތުބާ ދެއްވާފައެވެ.  އަބްދުލް އަޒީޒް އާލް ހައްޖު ޚުތުބާ ދެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހައްޖު ޚުތުބާ ދެއްވާނީ އަސްރު ނަމާދަށްފަހު އަރަފާތު ބިމުގައި ހުންނަ ނަމްރާ މިސްކިތުގައެވެ.

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ހައްޖު ދުވަހެވެ. މިފަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދެމިލިއަނެއްހާ ހައްޖާޖީން ވަނީ ރޭ މިނާގައި ތިބުމަށްފަހު ފަރިހުންފެށިގެން އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވާން ފަށާފައެވެ.

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ ކުޅަދާނަވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އުމުރުން އެއްފަހަރު އަދާ ކުރުމަށް ﷲ ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ. ހައްޖުމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ހައްޖުވެރިން އަރަފާތުގެ ބިމުގައި ތިބުމަކީ ހައްޖުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހިއްމު ރުކުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް