24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ފްލެޓް ދޭން މިނިސްޓަރުގެ ލިސްޓެއް ނުގެންގުޅޭނަން، ފްލެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރާނަން: އިބޫ

  • ޕާކްކުރާނެ ތަންތަން އިތުރުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 20 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 00:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ހެންވޭރުގައި ހުރި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ފްލެޓްދޭނީ މިނިސްޓަރު ދޭ ލިސްޓަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ފްލެޓް ދޭނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހެންވޭރުގައި ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުވާދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި އަދި އެއާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭއިރު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެ ލިބޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހަމަ ޖައްސާދީފައިނުވާ މައްސަލަކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ފްލެޓް ދޭނީ މާކްސްދޭ އުސޫލުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ މީހާއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަކަރާ އޮޅުވާލުން ތެރޭގައި މި ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބަޔަކަށް ފްލެޓާއި ގެދޮރު ދެމުން ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކޮށް އަރުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި މަލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ފިލުވާލަ ދޭނެ ވާހަކަ" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.  

"ގަމު ރަޝާދު"ގެ ނަމުގައި ހެންވޭރުގައި ހުޅުވި ޖަގަހަގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފު ކުރައްވާނެކަމަށާއި އެ ލޯނު ދޫކުރާނީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސް ކުރެވޭ ގޮތައް ކަމަށް އިިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ ދުއްވާ އެއްޗިހި ގިނަވެ ޕާކް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދާ ދެއްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކާނީ ޕާކް ކުރާނެ ތަނެއް ކަމަށެވެ. މާލޭގައި ޕާކިން ޒޯން އިތުރު ކުރުމަށާއި އަދި މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކާރުބާރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުދާއަރުވާ ބާލަން ވަކި ސަރައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.  

"ރައީސް ޔާމީން މި ކުރައްވާ ކަމަކީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި މިއިން އަންނަ ކޮންމެ އިންތިހަބާ ދިމާކޮށްފައި މާފު ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. މިއީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ނާޖައިޒް ފައިދާ ނެގުމަށް ކުރާ ކަމެއް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެނެއް އެގޮތައް އެކަމެއް ނުކުރާނަން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް