25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ގއ ވިލިނގިލި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގއ ވިލިނގިލީގައި ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

 • ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ކާރު އަދި ޕިކަޕް ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ކުރިން މިފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ ޕީޕީއެމް މީހުން ބައިވެރިވި
 • ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ޕީޕީއެމް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 19 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:14 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ގއ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރު -- އާކައިވް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގއ ވިލިނގިލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތަކާއެކު ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ގއ ވިލިނގިލީގައި ވެހިކަލް ބުރު ބާއްވާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ. މިވެހިކަލް ބުރުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ކާރު އަދި ޕިކަޕް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލްތައް ވަނީ ބުރު ޖަހާފައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްއެގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް މިވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވެހިކަލް ބުރެއްކަމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުން މިވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ބައިވެރިވެފައި ނުވާ އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ތަކުގައިތިބި ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ބަޔަކު މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް