22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ގއ ވިލިނގިލި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގއ ވިލިނގިލީގައި ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

 • ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ކާރު އަދި ޕިކަޕް ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ކުރިން މިފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ ޕީޕީއެމް މީހުން ބައިވެރިވި
 • ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ޕީޕީއެމް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 19 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:14 | |

މަގުބޫލް

 1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
 2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
 3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
 7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ގއ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރު -- އާކައިވް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގއ ވިލިނގިލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތަކާއެކު ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ގއ ވިލިނގިލީގައި ވެހިކަލް ބުރު ބާއްވާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ. މިވެހިކަލް ބުރުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ކާރު އަދި ޕިކަޕް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލްތައް ވަނީ ބުރު ޖަހާފައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްއެގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް މިވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވެހިކަލް ބުރެއްކަމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުން މިވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ބައިވެރިވެފައި ނުވާ އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ތަކުގައިތިބި ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ބަޔަކު މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް