13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ގއ ވިލިނގިލި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގއ ވިލިނގިލީގައި ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

 • ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ކާރު އަދި ޕިކަޕް ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ކުރިން މިފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ ޕީޕީއެމް މީހުން ބައިވެރިވި
 • ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ޕީޕީއެމް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 19 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:14 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ގއ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ވެހިކަލް ބުރު -- އާކައިވް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގއ ވިލިނގިލީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތަކާއެކު ބޮޑު ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ގއ ވިލިނގިލީގައި ވެހިކަލް ބުރު ބާއްވާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ. މިވެހިކަލް ބުރުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލާއި ކާރު އަދި ޕިކަޕް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލްތައް ވަނީ ބުރު ޖަހާފައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްއެގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް މިވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ވެހިކަލް ބުރެއްކަމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުން މިވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ބައިވެރިވެފައި ނުވާ އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ތަކުގައިތިބި ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ބަޔަކު މި ވެހިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް