24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތަކުން ބުދަ ދުވަހު ހިދުމަތް ލިބޭނެ

  • ބޮޑުއީދު ބަންދުގެ ތެރެއިން 22 ވާ ބުދަ ދުވަހު ގައުމީ ބޭންކް ބްރާންޗްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 19 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އައްޑޫގައި ގާއިމްކޮށްފައި އޭޓީއެމްއެއް -- ބީއެމްއެލް

ބޮޑުއީދު ބަންދުގެ ތެރެއިން 22 ވާ ބުދަ ދުވަހު ގައުމީ ބޭންކް ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތައް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

ގައުމީ ބޭންކުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 2:00 އަށް ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ބޮޑު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މިމަހުގެ 19 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެ އޮތޯރިޓީ އާއި ބޭންކްތަކާއި އެ އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އެހެން މާލީ އިދާރާތައް އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މިމަހުގެ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ، އީދުގެ ތެރޭގައި 22 ވަނަ ދުވަހު އެކަނި ބޭންކްގެ ބްރާންޗްތަކުން ހިދުމަތް ދިން ނަމަވެސް، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރުތަކުން އަދި އޮންލައިންކޮށް ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތިނުވެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޭންކްގެ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 2:00 އަށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ އެވެ. ވަކި ލާރި ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުމަށް އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 11:00 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުންޏެވެ. އަދި ސިޓީއާ ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު ފަހު 3:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް