19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ނަޝީ ކޭކު ގުރުނެގުން

ނަޝީ ކޭކުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފާރާތްތައް ހޮވައިފި

  • ނަޝީ ކޭކުގެ 32 ވަނަ އަހަރީދުހުގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ނަޝީ ކޭކު ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނަގަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ނަޝީ ކޭކުގެ 32 ވަނަ އަހަރީ ދުހުގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބު ވެރި ފަރާތްތައް ފޮވާއިފިއެވެ.

 

ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ކިވީބޭކާސް އިން ވިޔަފާރިކުރި ފަރާތަކުގެ މެދުގައި ނެގި މިގުރުއަތުލުމުގައި ވަނީ އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޮވާލަފައެވެ. ވެޑިން ކޭކާއި ބާތުޑޭ ކޭކު ކިވީބޭކާސް އިން ގަތް ފަރާތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ނަގާފައި ވަނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

 

އެގޮތުން ވެޑިން ކޭކު ގަތް ފަރާތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން އެންވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ވަނީ ނަޝީ ކޭކުގެ ފަރާތުން ދުބާއީގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި ހަތަރު ދުވަހުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ. ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 2،000ރ. އަށް ދޭ ހާއްސަ ކޭކެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 1،500ރ. ގެ ކޭކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ބާތުޑޭ ކޭކު ގަތް ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ދިޔަ ފަރާތަށް ބެންކޮކަށް ދެމީހުންގެ ޓިކެޓާ ހަތަރު ދުވަހުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަޖަމައްސައިދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފާއެވެ. ވެޑިން ކޭކުން ދެވަނަ ތިންވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަކޭ އެއްގޮތަށް ބާތުޑޭ ކޭކުން ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ވެސް 2،000ރ. އަށް ދޭ ހާއްސަ ކޭކެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 1500ރ. ގެ ކޭކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނަޝީ ބުނީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ވޭތެވެދިޔަ 2 މަހުގެ ތެރޭގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭކު ވިކިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ތާފާތު ޕްރޮމޯޝަންތަށް ބާއްވާނެ ކަމަށް ނަޝީ ބުންޏެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް