17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ނަޝީ ކޭކު ގުރުނެގުން

ނަޝީ ކޭކުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފާރާތްތައް ހޮވައިފި

  • ނަޝީ ކޭކުގެ 32 ވަނަ އަހަރީދުހުގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ނަޝީ ކޭކު ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނަގަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ނަޝީ ކޭކުގެ 32 ވަނަ އަހަރީ ދުހުގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބު ވެރި ފަރާތްތައް ފޮވާއިފިއެވެ.

 

ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ކިވީބޭކާސް އިން ވިޔަފާރިކުރި ފަރާތަކުގެ މެދުގައި ނެގި މިގުރުއަތުލުމުގައި ވަނީ އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޮވާލަފައެވެ. ވެޑިން ކޭކާއި ބާތުޑޭ ކޭކު ކިވީބޭކާސް އިން ގަތް ފަރާތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ނަގާފައި ވަނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

 

އެގޮތުން ވެޑިން ކޭކު ގަތް ފަރާތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން އެންވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ވަނީ ނަޝީ ކޭކުގެ ފަރާތުން ދުބާއީގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި ހަތަރު ދުވަހުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ. ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 2،000ރ. އަށް ދޭ ހާއްސަ ކޭކެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 1،500ރ. ގެ ކޭކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ބާތުޑޭ ކޭކު ގަތް ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ދިޔަ ފަރާތަށް ބެންކޮކަށް ދެމީހުންގެ ޓިކެޓާ ހަތަރު ދުވަހުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަޖަމައްސައިދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފާއެވެ. ވެޑިން ކޭކުން ދެވަނަ ތިންވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަކޭ އެއްގޮތަށް ބާތުޑޭ ކޭކުން ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ވެސް 2،000ރ. އަށް ދޭ ހާއްސަ ކޭކެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތަށް 1500ރ. ގެ ކޭކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނަޝީ ބުނީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ވޭތެވެދިޔަ 2 މަހުގެ ތެރޭގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭކު ވިކިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ތާފާތު ޕްރޮމޯޝަންތަށް ބާއްވާނެ ކަމަށް ނަޝީ ބުންޏެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް