19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ މިއަދުވެސް މާލޭ އައި ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ގެތަކަށް

  • ވިލިމާލޭގައި އޮތް ސައެއްގައި އިބޫ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 18:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


މިއަދު ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި މީހުންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ -- އާކައިވް

ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި އާންމު ބައެއް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިބޫ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ މާލޭގެ ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން އެ އެގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި އާންމުން ވަނީ އެމީހުނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އިބޫއާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މާލޭގެ ގެތަކަށް އިބޫ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން:- އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވެސް ވަނީ ގިނަ ގެތަކަށް ވަޑައިގެންފައި 

ވިލިމާލެއަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި އޮތް ހަވީރުގެ ސައެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އެތަނުގައި ކޯލިޝަނަށް ތާއިދު ކުރާ އާންމުންނާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ.

އާންމުން ވަނީ އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާތައް އެމަނިކުފާނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިބޫ މީގެ ކުރިންވެސް ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެން ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި މާލޭގެ ބައެއްގެ ގެތަކަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އިބޫ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް