14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ މިއަދުވެސް މާލޭ އައި ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ގެތަކަށް

  • ވިލިމާލޭގައި އޮތް ސައެއްގައި އިބޫ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 18:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


މިއަދު ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި މީހުންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ -- އާކައިވް

ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި އާންމު ބައެއް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިބޫ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ މާލޭގެ ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން އެ އެގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި އާންމުން ވަނީ އެމީހުނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އިބޫއާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މާލޭގެ ގެތަކަށް އިބޫ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން:- އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވެސް ވަނީ ގިނަ ގެތަކަށް ވަޑައިގެންފައި 

ވިލިމާލެއަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި އޮތް ހަވީރުގެ ސައެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އެތަނުގައި ކޯލިޝަނަށް ތާއިދު ކުރާ އާންމުންނާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ.

އާންމުން ވަނީ އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާތައް އެމަނިކުފާނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިބޫ މީގެ ކުރިންވެސް ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެން ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި މާލޭގެ ބައެއްގެ ގެތަކަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އިބޫ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް