23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ މިއަދުވެސް މާލޭ އައި ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ގެތަކަށް

  • ވިލިމާލޭގައި އޮތް ސައެއްގައި އިބޫ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 18:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


މިއަދު ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި މީހުންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ -- އާކައިވް

ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި އާންމު ބައެއް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިބޫ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ މާލޭގެ ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން އެ އެގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި އާންމުން ވަނީ އެމީހުނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އިބޫއާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މާލޭގެ ގެތަކަށް އިބޫ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން:- އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވެސް ވަނީ ގިނަ ގެތަކަށް ވަޑައިގެންފައި 

ވިލިމާލެއަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި އޮތް ހަވީރުގެ ސައެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އެތަނުގައި ކޯލިޝަނަށް ތާއިދު ކުރާ އާންމުންނާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ.

އާންމުން ވަނީ އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާތައް އެމަނިކުފާނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިބޫ މީގެ ކުރިންވެސް ވިލިމާލެއަށް ވަޑައިގެން ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި މާލޭގެ ބައެއްގެ ގެތަކަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އިބޫ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް