15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  • ޕީޕީއެމްގެ ޕްރިމަރީގެ ވޯޓުލުން 34 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެ
  • ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަނީ ދެ ދުވަސް ފަހުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 00:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

 

ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު، 2:00 އިން ފެށިގެން 6:00 އަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕްރިމަރީގެ ވޯޓުލުން 34 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ބުނީ ޕްރިމަރީގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 15ގެ ނިލަށް ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މެމްބަރުން ކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ އިންތިޚާބީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު ވިދާޅުވީ، ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީގައި 90 އިންސައްތަ ވޯޓުލުމަށް ނިކުމެފައިވާ ކަމަށް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕްރަިއމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަމުންގެންދާއިރު، ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވޭނީ ދެ ދުވަހެއް ފަހުން ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމެރި ބޭއްވިއިރު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމްގެ ފެކެޝަނުން ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަނުން ބުނެފަިއވަނީ އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވަނީ އަސާސީ ގަވައިދާއި ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް