15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  • ޕީޕީއެމްގެ ޕްރިމަރީގެ ވޯޓުލުން 34 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެ
  • ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަނީ ދެ ދުވަސް ފަހުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 00:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

 

ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު، 2:00 އިން ފެށިގެން 6:00 އަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕްރިމަރީގެ ވޯޓުލުން 34 ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ބުނީ ޕްރިމަރީގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 15ގެ ނިލަށް ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މެމްބަރުން ކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ އިންތިޚާބީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު ވިދާޅުވީ، ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީގައި 90 އިންސައްތަ ވޯޓުލުމަށް ނިކުމެފައިވާ ކަމަށް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕްރަިއމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަމުންގެންދާއިރު، ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވޭނީ ދެ ދުވަހެއް ފަހުން ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމެރި ބޭއްވިއިރު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމްގެ ފެކެޝަނުން ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަނުން ބުނެފަިއވަނީ އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވަނީ އަސާސީ ގަވައިދާއި ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް