19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވުން

އދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވެއްޖެ

 • އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުގައި
 • ދިހަ އަހަރު ވަންދެން އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރައްވާފައިވޭ
 • އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވެސް ވަޑައިގެންނެވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 15:07 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން -- އޭއެފްޕީ

ނޯބަލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހޯއްދަވާފައިވާ އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން ހޮނިހިރު ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަވަހާރަވި އިރު އެމަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 80 އަހަރެވެ.

ގާނާއަށް އުފަން ކޯފީ އަނާން އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރައްވަމުން ގެންދަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެއީ ކޮން އާލާސްކަންފުޅެއްކަން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އދ. އިން ވަނީ ކޯފަން އަވަހާރަވެއްޖެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުން 2006 ވަނަ އަހަރަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލްކަން ކުރައްވާފައެވެ. އެއާ އެކު އެ މަނިކުފާނު އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަށް ވެވަޑައިގެންނެވި އެފްރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއަށެވެ. އެމަނިކުފާނު މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ވަނީ މެދުއިރުމައްޗާއި އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ކޯފީ އަނާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވެއްޖެކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި، ކޯފީ އަނާން ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ އެމަނިކުފާނަކީ ދުނިޔެ އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް