22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ރިތިކް އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯ ދައްކާލައިފި

  • މި ފިލްމްގައި ރިތިކް އަދާކުރަނީ ޓައިގާގެ މެންޓާރ އެއްގެ ރޯލް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 14:26 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ރިތިކް ރޯޝަން އަދި ޓައިގަރ ޝްރޮފް -- ގޫގުލް

ރިތިކް ރޯޝަން އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމްގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރިތިކް އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ފެނިގެންދަނީ ރިތިކް އާއި ޓައިގާ ޝްރޯފްގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ސިދާތް އާނަންދް އެވެ.

މި ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ރިތިކް ލިޔެފައިވަނީ" އެންޑް ޕީޕަލް ތޮއުޓް އިޓް ވޯޒް އަ 2 ހީރޯ ފިލްމް. ޖާރނީ ބިގިންސް" މިހެންނެވެ.

އާނަންދު ވެސް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ރިތިކް އާއި ޓައިގާ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. އަނަންދު ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ވަނީ ލުކިން އަހެޑް.ބިހައިންޑް ނޯ މޯ. އެންޑް އިޓް ބިގިންސް" އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ރިތިކް އާއި ޓައިގާގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެން ދަނީ ވާނީ ކަޕޫރެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ފިލްމްގައި ރިތިކް އަދާކުރަނީ ޓައިގާގެ މެންޓާރ އެއްގެ ރޯލެވެ. މި ފިލްމުގައި ރިތިކް ޓައިގާގެ މެންޓަރ އެއްގެ ރޯލް އަދާކުރާއިރު ކުރިން ޓައިގާ ދީފައިވާ އިންޓްވިއުއެއްގައި އޭނާ ވަނީ އަސްލު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ރިތިކް އަށް ތައުރީފް ކޮށް ވަރަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްއިން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރިތިކް ދަނީ މިދުވަސްކޮޅު އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ސުޕާ 30" ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.  ޓާއިގާ ޝްރޯފް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދި ފިލްމް  " ބާގީ 2" އިންނެވެ.  އަދި މިވަގުތު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ގައެވެ. މި ފިލްމްގައި ޓައިގާ އާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ ތާރާ ސުތައިރިއާ އަދި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް