23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވުން

ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގެންފި

  •  324 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
  • 200،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރުވަނީ ގެއްލިފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 09:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ 18 އޯގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހު ކޮޗިންއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ -- އިންޑިއާ ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އަމިއްލަފުޅަށް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެ ސްޓޭޓަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ގަރުނެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގައުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާއެވެ.

ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަޑު ކަނޑައިގެންގޮސް  324 މީހުން މަރުވެ 200،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރުވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އަދިވެސް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލާފާކުރެވިފައިވާއިރު އެ ސަރަހައްދަށް ވަނީ ރެޑް އެލަރޓް ނެރެފައެވެ. ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު ވައިބާރު ވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ޖޫން މަހު ފެށުނު މި އަހަރުގެ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 1،000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ކުއްލި އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާ ސާމާނު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އެތައް ސަރަހައްދަކަށް ގެންދެވިފައިވާއިރު ޚާއްސަ ރޭލެއްގައި ބޯފެން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ކެރެލާގެ 14 ޑިސްޓްރިކްޓެއްގައި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރު ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކެރެލާއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި ހުކުރުދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ތުރިވަނަންތަ ޕޫރަމަށެވެ، އެ އަށް ފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީ ކޮޗިންއަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް