19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޮޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

  • އާސިފް ޒަރުދާރީ ވަނީ 2008 އިން 2013 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 23:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އާސިފް އަލީ ޒަރްދާރީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އާސިފް އަލީ ޒަރްދާރީ 63، އާއި އެގައުމުގެ އިތުރު 15 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

އާސިފް އާއި އިތުރު 15 މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ ފޭކު އެކައުންޓުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 35 ބިލިއަން ރުޕީސް ލޯންޑަރ ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ފެޑެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ އެދުމަކަށް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 4 ގެ ކުރިން އާސިފް އާއި އިތުރު 15 މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އާސިފްގެ މައްޗަށް ކުރަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު 29 އެކައުންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އާއްމު އިންތިހާބުގައި ޒަރުދާރީވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޒަރުދާރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫގެ މައްޗަށް ވަނީ 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުމަތުކޮށް 1998 ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތުމުން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އާސިފް ޒަރުދާރީ ވަނީ 2008 އިން 2013 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް