22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޓޯޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް

މިއީ ޓޮޓެންހަމްއަށް އެންމެ އުނދަގޫ ސީޒަން: ޕޮޗެޓީނޯ

  • ޓޮޓެންހަމްއަށް މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 17:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް


ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މި ސީޒަނަކީ ޓޮޓެންހަމްއަށް އެންމެ އުނދަގޫ ވެގެންދާނެ ސީޒަން ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފިއެވެ. 

ޓޮޓެންހަމްއަށް މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ކަމަށްވާއިރު ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ސީޒަންގައި ވެސް އެޓީމުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ނިންމާލާފައިވަނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިގެންނެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ އެހެން ޓީމުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގެނައި ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމްއަށް އައު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ މިއީ އެޓީމަށް އެންމެ އުނދަގޫވެގެންދާނެ ސީޒަން ކަމަށާއި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް 200 އިންސައްތަ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޓޮޓެންހަމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮޗެޓީނޯ އައުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާއަށް މި ސީޒަނުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ އެޓީމަށް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމެވެ. 

ޓޮޓެންހަމްގެ އައު ސްޓޭޑިއަމްއަށް އެޓީމު ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބަދަލުވާން އޮތް ނަމަވެސް ސީޒަން ފެށިިއިރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިނުވުމާއެކު އަދިވެސް މެޗުތައް ކުޅެމުން އަންނަނީ ވައިޓް ހަރޓް ލޭންގައެވެ. 

މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްއިން ވަނީ 2-1 އިން ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް