24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ޓޯޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސް

މިއީ ޓޮޓެންހަމްއަށް އެންމެ އުނދަގޫ ސީޒަން: ޕޮޗެޓީނޯ

  • ޓޮޓެންހަމްއަށް މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 17:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟


ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މި ސީޒަނަކީ ޓޮޓެންހަމްއަށް އެންމެ އުނދަގޫ ވެގެންދާނެ ސީޒަން ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފިއެވެ. 

ޓޮޓެންހަމްއަށް މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ކަމަށްވާއިރު ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ސީޒަންގައި ވެސް އެޓީމުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ނިންމާލާފައިވަނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިގެންނެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ އެހެން ޓީމުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގެނައި ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމްއަށް އައު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ މިއީ އެޓީމަށް އެންމެ އުނދަގޫވެގެންދާނެ ސީޒަން ކަމަށާއި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް 200 އިންސައްތަ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޓޮޓެންހަމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮޗެޓީނޯ އައުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާއަށް މި ސީޒަނުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ އެޓީމަށް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމެވެ. 

ޓޮޓެންހަމްގެ އައު ސްޓޭޑިއަމްއަށް އެޓީމު ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބަދަލުވާން އޮތް ނަމަވެސް ސީޒަން ފެށިިއިރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިނުވުމާއެކު އަދިވެސް މެޗުތައް ކުޅެމުން އަންނަނީ ވައިޓް ހަރޓް ލޭންގައެވެ. 

މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްއިން ވަނީ 2-1 އިން ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް