24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި

  • ސައްހަ ނޫން ފޯމްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާނަން:އީސީ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި


ރީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް  ގާތްގަނޑަކަށް 20،000 ފޯމް ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓް ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 95،000 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް އުނިކުރުމުން އެ އަދަދު ދަށްވެގެންދާނެ އެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ރިރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދު އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސައްހަ ނޫން ފޯމުތަކެއްވެސް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރިރެޖިސްޓަރކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުރި ފޯމުތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ގއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް މީހުން ދުރު ރަށްރަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހުސެބެ

1 މަސްކުރި

ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ. ވަގުފޯމް ހުށަހެޅީ ކޮންބައެއްކަމެއްވެސް ނުބުނެދޭނެ.

6
1