19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި

  • ސައްހަ ނޫން ފޯމްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާނަން:އީސީ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ރީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް  ގާތްގަނޑަކަށް 20،000 ފޯމް ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓް ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 95،000 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް އުނިކުރުމުން އެ އަދަދު ދަށްވެގެންދާނެ އެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ރިރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދު އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސައްހަ ނޫން ފޯމުތަކެއްވެސް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރިރެޖިސްޓަރކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުރި ފޯމުތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ގއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް މީހުން ދުރު ރަށްރަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހުސެބެ

3 މަސް ކުރިން

ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ. ވަގުފޯމް ހުށަހެޅީ ކޮންބައެއްކަމެއްވެސް ނުބުނެދޭނެ.

6
1