20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަފްޣާނިސްތާން

ކާބުލް އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން ނަގައިފި

  • ކާބުލްގެ ޓިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 48 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 00:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ތާލިބާނުން ކާބުލް އަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ ތެެރެއިން -- ރޮއިޓަރސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ދާދިފަހުން ދިން ދެ ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދިން ހަމަލާ ކަމަށް އެޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. 

ބުދަ ދުވަހު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޓިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 48 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވެދިޔައީ ގިނައިން ކިޔަވާ ކުދިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންޓެލިޖެންސް ޚިދުމަތުގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރަކަށްވެސް ހަމަލާދީފައެވެ. 

އައިއެސް އިން ބުނެފައި ވަނީ ބަޔާން ކުރެވުނު ދެހަމަލާ އަކީ އެ ޖަމާއަތުގެ "ކޮމާންޑޯ" އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. މިހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ދެ މީހަކު މަރާލާފައިވާ ކަަމަށެވެ. ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން ނަގާފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ މީޑިއާ އައުޓްލެޓް، އަމަގް މެދުވެރިކޮށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކާ ބެހޭގޮތުން ހަނގުރާމަވެރިން ބުނެފައި ވަނީ 110 މީހުން މަރު ނޫނީ ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަލާތައް ދިނުން އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ތާލިބާނުން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޣަޒްނީ އަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދާދިފަހުން ދީފައެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ޣަޒްނީ އަށް ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ 100 ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް