21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ

އިޒްރޭލުން ސީރިޔާގެ 100 ކުއްޖަކަށް ހިމާޔަތް ދެނީ

  • އިޒްރޭލުގެ މުޅި އާބާދީގެ 17.5 ޕަސެންޓަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ފަލަސްތީނު މީހުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމަ ދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް -- ގޫގުލް

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ޔަތީމުވެފައިވާ 100 ކުއްޖަަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ މިފަދަ ކަމަކަށް އިޒްރޭލުން ހުއްދަ ދިން ފުރަަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވާއިރު ހިމާޔަތް ދިން 100 ކުދިންނަަަށް ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ވަގުތީ ގޮތުން 4 އަހަރުގެ ރަށްވެހި ކަމެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް އެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދާއިމަށް ތިބުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޗެނަލް 10 ޓީވީން ބުނީ އިޒްރޭލަށް ގެނެވޭ 100 ޔަތީމުކުދިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އިޒްރޭލުގެ އަރަބީންނަށް ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުގެ މުޅި އާބާދީގެ 17.5 ޕަސެންޓަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ފަލަސްތީނު މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ ޗެނަލް 10 ޓީވީން ބުނީ އޒްރޭލަށް ގެނެވޭ ޔަތީމު ކުދިންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެމެންނާއި، ދައްތަމެންފަދަ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އިޒްރޭލުން، ފަހުން ރެފިއުޖީންގެ ދަރަޖަދީ އިޒްރޭލަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އިޒްރޭލަށް ގެނެވޭ 100 ޔަތީމު ކުދިންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެވޭނީ ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި އިޒްރޭލު ސަރުކާރު ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް