17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ

އިޒްރޭލުން ސީރިޔާގެ 100 ކުއްޖަކަށް ހިމާޔަތް ދެނީ

  • އިޒްރޭލުގެ މުޅި އާބާދީގެ 17.5 ޕަސެންޓަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ފަލަސްތީނު މީހުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމަ ދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް -- ގޫގުލް

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ޔަތީމުވެފައިވާ 100 ކުއްޖަަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ މިފަދަ ކަމަކަށް އިޒްރޭލުން ހުއްދަ ދިން ފުރަަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވާއިރު ހިމާޔަތް ދިން 100 ކުދިންނަަަށް ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ވަގުތީ ގޮތުން 4 އަހަރުގެ ރަށްވެހި ކަމެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް އެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދާއިމަށް ތިބުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޗެނަލް 10 ޓީވީން ބުނީ އިޒްރޭލަށް ގެނެވޭ 100 ޔަތީމުކުދިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އިޒްރޭލުގެ އަރަބީންނަށް ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުގެ މުޅި އާބާދީގެ 17.5 ޕަސެންޓަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ފަލަސްތީނު މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ ޗެނަލް 10 ޓީވީން ބުނީ އޒްރޭލަށް ގެނެވޭ ޔަތީމު ކުދިންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެމެންނާއި، ދައްތަމެންފަދަ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އިޒްރޭލުން، ފަހުން ރެފިއުޖީންގެ ދަރަޖަދީ އިޒްރޭލަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އިޒްރޭލަށް ގެނެވޭ 100 ޔަތީމު ކުދިންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެވޭނީ ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި އިޒްރޭލު ސަރުކާރު ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް