19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ

އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވެއްޖެ

  • އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވިއިރު އޮންނެވީ ލައިފް ސަޕޯޓުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 17:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ލައިފް ސަޕޯޓުގެ އެހީގައި އޮންނެވި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ބަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. 

މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން، އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސެސް (އެއިމްސް) ގައި، އެޑްމިޓުކޮށްފައި އޮންނެވި ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ 93 އަހަރެެވެ. ވަޖްޕާއީއަކީ އިންޑިއާގެ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ، އަދި އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާ އެވެ. ވަޖްޕާއީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރައްވައިފާއިރު، އެއީ 1996 ވަނަ އަހަރު 13 ދުވަހަށާއި، 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 13 މަހަށާއި އަދި 1999 އިން ފެށިގެން ހަ އަހަރަށެވެ.

ވަޖްޕާއީ އަކީ ހަކުރު ބަލީގެ ޕޭޝަންޓަކަށްވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ، ފަންކްޝަން ކުރަނީ އެންމެ ކިޑްނީއެކެވެ. 2009 އެއްގައި އެމަނިކުފާނަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިފައިވާއިރު، އެ ސްޓްރޯކުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ ކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔައެވެ. އަދި ފަހުން ޑިމެންޝިއާ ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ. 

ވަޖްޕާޔީއަށް 1994 ވަނަ އަހަރު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބެސްޓް ޕާލަމެންޓޭރިއަންގެ ލަގަބު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންޑިއާގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފު، ބާރަތު ރަތުނާވެސް 2015 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަޖްޕާއީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ދަށަށްދާން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފަބްލިކް ލައިފުން މަޑުމަޑުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް