16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އަފްޣާނިސްތާން

ކާބުލްގެ ޓިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 48 މަރު

  • އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަމަލާތައް ގިނަވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 16:50 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް -- ރޮއިޓަރސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ބުދަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 48 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. 

ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން މި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 67 މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރަށް ވަނީ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށްކަމަށްވާއިރު، އެ މީހާ ވަދެ އޭނާގެ ބޮމް ހަރުކޮށްފައިވާ ބެލްޓް ގޮއްވާލީއެވެ. 

މަރުވި ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ފުރާއުމުުރުގެ ކުދިންކަމަށްވާއިރު އެކުދިންނަކީ ބޮން ގޮއްވާލި ސެންޓަރުގައި ޓިއުޝަން ނަގަމުން ދިޔަ ކުދިންނެވެ. އެކުދިން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ޔުނިވާސިޓީ އެންޓްރެންސް އެކްޒާމަަކަށެވެ. 

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ، ތާލިބާނުން ބުނެފައި ވަނީ ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދަކީ ޝިއައީ މުސްލިމުން ގިނައިން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް