23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އަފްޣާނިސްތާން

ކާބުލްގެ ޓިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 48 މަރު

  • އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަމަލާތައް ގިނަވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 16:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް -- ރޮއިޓަރސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ބުދަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 48 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. 

ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން މި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 67 މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރަށް ވަނީ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށްކަމަށްވާއިރު، އެ މީހާ ވަދެ އޭނާގެ ބޮމް ހަރުކޮށްފައިވާ ބެލްޓް ގޮއްވާލީއެވެ. 

މަރުވި ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ފުރާއުމުުރުގެ ކުދިންކަމަށްވާއިރު އެކުދިންނަކީ ބޮން ގޮއްވާލި ސެންޓަރުގައި ޓިއުޝަން ނަގަމުން ދިޔަ ކުދިންނެވެ. އެކުދިން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ޔުނިވާސިޓީ އެންޓްރެންސް އެކްޒާމަަކަށެވެ. 

ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ، ތާލިބާނުން ބުނެފައި ވަނީ ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދަކީ ޝިއައީ މުސްލިމުން ގިނައިން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް