18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރު 20 ގައި!

  • ކައިވެނިގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މި ދެމީހުންގެ ފޭވަރިޓް މަންޒިލްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 14:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ ކައިވެނި މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުރިން މި ދެތަރިން ކައިވެނި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރުގެ މަހުގެ 10 ގައެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދެމީހުންގެ ވެސް ފޭވަރިޓް މަންޒިލް ކަމަށްވާ އިޓަލީގެ ލޭކް ކޯމޯ ގައެވެ.

މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ އާއިލާއާއި ގާތް ރައްޓެހިންނާއިއެކު ޖުމްލަ 30 މީހުންނަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ދެމީހުންގެ ކައިވެނި އިޓަލީގައި ކުރި ނަމަވެސް މިކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބޮޑުކޮށް އިންޑިއާގައި ފަހުން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަނީ އެކުގައި ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ގޮލިޔޯންކީ ރަސީލާ ރާމް ލީލާ" ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި ޕަދްމާވަތީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް