25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރު 20 ގައި!

  • ކައިވެނިގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މި ދެމީހުންގެ ފޭވަރިޓް މަންޒިލްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 14:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ ކައިވެނި މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުރިން މި ދެތަރިން ކައިވެނި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރުގެ މަހުގެ 10 ގައެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދެމީހުންގެ ވެސް ފޭވަރިޓް މަންޒިލް ކަމަށްވާ އިޓަލީގެ ލޭކް ކޯމޯ ގައެވެ.

މި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ އާއިލާއާއި ގާތް ރައްޓެހިންނާއިއެކު ޖުމްލަ 30 މީހުންނަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ދެމީހުންގެ ކައިވެނި އިޓަލީގައި ކުރި ނަމަވެސް މިކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބޮޑުކޮށް އިންޑިއާގައި ފަހުން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަނީ އެކުގައި ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ގޮލިޔޯންކީ ރަސީލާ ރާމް ލީލާ" ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި ޕަދްމާވަތީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް