19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން

މިނިވަން މީޑިއާއަކަށް ގޮވާލައި ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

  • އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގް ކެމްޕެއިން ފެށީ ބޮސްޓަން ގްލޯބުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގް ކެމްޕެއިންގެ އިތުރުން އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ އާޓިލްއެއް ލިޔުމަށް ބޮސްޓަން ގްލޯބުންވަނީ ގޮވާލާފައި -- އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

ރައީސް ޓްރަމްޕް މީޑިއާތަކަށް ދެއްވާ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ނޫސް އިދާރާ ގުޅިގެން މިނިވަން މީޑިއާއަކަށް ގޮވާލައި ކެމްޕޭނެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބޮސްޓަން ގްލޯބުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ" މުޑުދާރު ހަނގުރާމަ" އާއިދެ ކޮޅަށް އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގްގެ ދަށުން  ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމަލުތަކަށް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ކެމްޕޭނަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކަށް އިޝާރާތްތްކުރައްވައި އެއީ ދޮގު ޚަބަރުގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެ ނޫސްވެރިން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އަދުއްވުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވަމުންނެވެ.

އދގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެ އަމަލުތަކަކީ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅުވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮސްޓަން ގްލޯބުންވަނީ "ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިކަމަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ނުރައްކާ" ނަމުގައި އެޑިޓޯރިއަލްއެއް އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ލިޔާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ އަދި އެހެން ނޫސް އިދާރާތަކުން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ މައި ނޫސްތަކާއި އެގައުމުގެ ކުދި ކުދި އިދާރާތަކުންވެސް ވަނީ އެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދި ގާޑިއަން ނޫހުންވެސްވަނީ އެފަދަ ލިއުމެއް ޝާއިއުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް