21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން

މިނިވަން މީޑިއާއަކަށް ގޮވާލައި ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

  • އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގް ކެމްޕެއިން ފެށީ ބޮސްޓަން ގްލޯބުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގް ކެމްޕެއިންގެ އިތުރުން އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ އާޓިލްއެއް ލިޔުމަށް ބޮސްޓަން ގްލޯބުންވަނީ ގޮވާލާފައި -- އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

ރައީސް ޓްރަމްޕް މީޑިއާތަކަށް ދެއްވާ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ނޫސް އިދާރާ ގުޅިގެން މިނިވަން މީޑިއާއަކަށް ގޮވާލައި ކެމްޕޭނެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބޮސްޓަން ގްލޯބުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ" މުޑުދާރު ހަނގުރާމަ" އާއިދެ ކޮޅަށް އެނެމީއޮފްނަން ހޭޝްޓެގްގެ ދަށުން  ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމަލުތަކަށް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ކެމްޕޭނަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކަށް އިޝާރާތްތްކުރައްވައި އެއީ ދޮގު ޚަބަރުގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެ ނޫސްވެރިން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އަދުއްވުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވަމުންނެވެ.

އދގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެ އަމަލުތަކަކީ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅުވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމުގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮސްޓަން ގްލޯބުންވަނީ "ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިކަމަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ނުރައްކާ" ނަމުގައި އެޑިޓޯރިއަލްއެއް އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ލިޔާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ އަދި އެހެން ނޫސް އިދާރާތަކުން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ މައި ނޫސްތަކާއި އެގައުމުގެ ކުދި ކުދި އިދާރާތަކުންވެސް ވަނީ އެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދި ގާޑިއަން ނޫހުންވެސްވަނީ އެފަދަ ލިއުމެއް ޝާއިއުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް